Reklama Jest Tak Cytaty

Reklama Jest Tak Cytaty: Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. -Charles Wilp


reklama-jest-tak-potrzebna-produktowi-jak-prąd-elektryczny-żarówce
Reklama Jest Tak Cytaty: Reklama jest mistyką XXI wieku. -Theodor Niederreuther


Reklama Jest Tak Cytaty: Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą. -Anonim


krytyk-jest-czymś-pośrednim-pomiędzy-plotką-denuncjacją-a-reklamą
Reklama Jest Tak Cytaty: Reklama niemieckiego biura turystycznego:


reklama-niemieckiego-biura-turystycznego-jedź-do-polski-twój-samochód-już-tam-jest
Reklama Jest Tak Cytaty: Cenzura to reklama na koszt państwa. -Federico Fellini


Reklama Jest Tak Cytaty: Cza­sem plama To reklama. -Kojak


cza­sem-plama-to-reklama
Reklama Jest Tak Cytaty: Reklama to próba oddzielenia człowieka od jego pieniędzy. -John B. Priestley


reklama-to-próba-oddzielenia-człowieka-od-jego-pieniędzy
Reklama Jest Tak Cytaty: Doświadczony marketing i przemyślana reklama to sukces Twojej firmy -A.P.S. Skibiński Przemysław


doświadczony-marketing-i-przemyślana-reklama-to-sukces-twojej-firmy
Reklama Jest Tak Cytaty: Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama. -Giorgio Chirico di


formuła-sztuki-nowoczesnej-stała-ę-bardzo-prosta-prowokacja-plus-reklama
Reklama Jest Tak Cytaty: For­muła sztu­ki no­woczes­nej stała się bar­dzo pros­ta: pro­wokac­ja plus reklama. -Giorgio de Chirico


for­muła-sztu­ki-no­woczes­nej-stała ę-bar­dzo-pros­-pro­wokac­ja-plus-reklama
Reklama Jest Tak Cytaty: Reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś. -Anonim


reklama-każe-myść-że-przez-całe-swoje-życie-marzyłeś-o-czymś-o-czym-wcześniej-nigdy-nawet-nie-słyszałeś
Reklama Jest Tak Cytaty: Mo­ja śmierć jest wy­bawieniem z ziem­skiego życia, o tak. Każdy sens by­cia z Tobą spra­wia, że jes­tem cała, o tak. Bo bez Cb się żyć nie da, o tak, o tak. In­spi­rac­ja: Phil Col­lins © by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Reklama Jest Tak Cytaty: Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń. -Epikur


ze-wszystkich-dróg-prowadzących-do-osiągnięcia-szczęścia-w-życiu-żadna-nie-jest-tak-skuteczna-tak-owocna-i-tak-słodka-jak-przyjaźń
Reklama Jest Tak Cytaty: Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił. -Nicole


tak-ją kochał-tak-na ą-pat­rzył-tak-do niej-mówił-tak-ją do­tykał-tak-kłamał-i zostawił
Reklama Jest Tak Cytaty: Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy. -Anna Kamieńska


jest-tak-wiele-miłoś-tak-różnych-tak-pomieszanych-z-nienawiśą-niechęą-obowiązkiem-pogardą-że-samo-słowo-miłość-niewiele-dziś-znaczy
Reklama Jest Tak Cytaty: Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski


nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który
Reklama Jest Tak Cytaty: Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka. -Jonathan Swift


niepodobieństwem-jest-by-coś-tak-naturalnego-tak-koniecznego-i-tak-powszechnego-jak-śmierć-miało-być-zamierzone-przez-opatrzność-jako-zło-dla
Reklama Jest Tak Cytaty: Nie jest rzeczą tak ważną, że jakiś mąż stanu powiedział coś w rzeczywistości; ważne jest to, że mógł tak powiedzieć. -Marcel Pagnol


nie-jest-rzeczą-tak-ważną-że-jakiś-mąż-stanu-powiedział-coś-w-rzeczywistoś-ważne-jest-to-że-mógł-tak-powiedzieć