Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty

Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Reklama to próba oddzielenia człowieka od jego pieniędzy. -John B. Priestley


reklama-to-próba-oddzielenia-człowieka-od-jego-pieniędzy
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra. -Józef Tischner


cierpienie-jest-próbą-człowieczeństwa-człowieka-próbą-jego-wewnętrznej-prawdy-jego-maski-opadają-traci-sens-wszelka-gra
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Miłość jest pewną próbą rzetelnej wartości człowieka. -Narcyza Żmichowska


miłość-jest-pewną-próbą-rzetelnej-wartoś-człowieka
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera. -Kapitan


do trzech-ra­zy-sztuka-próba-próba-ge­neral­na-premiera
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Małżeństwo - często nieudana próba, podejmowana, by udowodnić zdolność człowieka do dopasowania się. -Anonim


małżeństwo-często-nieudana-próba-podejmowana-by-udowodnić-zdolność-człowieka-do-dopasowania-ę
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Istnieje kilka wielkich i niezmiennych miar, które pokazują znaczenie człowieka. Do tych miar należy ból; jest on najmocniejszą próbą w łańcuchu, który zwykliśmy nazywać życiem. -Ernst Junger


istnieje-kilka-wielkich-i-niezmiennych-miar-które-pokazują-znaczenie-człowieka-do-tych-miar-należy-ból-jest-on-najmocniejszą-próbą-w
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Cza­sem plama To reklama. -Kojak


cza­sem-plama-to-reklama
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Cenzura to reklama na koszt państwa. -Federico Fellini


Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Reklama jest mistyką XXI wieku. -Theodor Niederreuther


Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Doświadczony marketing i przemyślana reklama to sukces Twojej firmy -A.P.S. Skibiński Przemysław


doświadczony-marketing-i-przemyślana-reklama-to-sukces-twojej-firmy
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą. -Anonim


krytyk-jest-czymś-pośrednim-pomiędzy-plotką-denuncjacją-a-reklamą
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama. -Giorgio Chirico di


formuła-sztuki-nowoczesnej-stała-ę-bardzo-prosta-prowokacja-plus-reklama
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. -Charles Wilp


reklama-jest-tak-potrzebna-produktowi-jak-prąd-elektryczny-żarówce
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Reklama niemieckiego biura turystycznego:


reklama-niemieckiego-biura-turystycznego-jedź-do-polski-twój-samochód-już-tam-jest
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: For­muła sztu­ki no­woczes­nej stała się bar­dzo pros­ta: pro­wokac­ja plus reklama. -Giorgio de Chirico


for­muła-sztu­ki-no­woczes­nej-stała ę-bar­dzo-pros­-pro­wokac­ja-plus-reklama
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś. -Anonim


reklama-każe-myść-że-przez-całe-swoje-życie-marzyłeś-o-czymś-o-czym-wcześniej-nigdy-nawet-nie-słyszałeś
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Sen to próba przed śmiercią. -respirer


sen-to próba-przed-śmiercią
Reklama To Próba Oddzielenia Człowieka Cytaty: Cierpienie jest próbą ogniową chrześcijaństwa. -Adolf Kolping


cierpienie-jest-próbą-ogniową-chrześcijaństwa