Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty

Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-by-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-sprawców-ich-nieszczęść
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-żeby-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-winowajców-ich-nieszczęść
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Jeśli kobieta została stworzona z mężczyzny, to już gołym okiem widać pewne braki. -Andrzej Majewski


jeśli-kobieta-została-stworzona-z-mężczyzny-to-już-gołym-okiem-widać-pewne-braki
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Większość rzeczy na tym świecie stworzona została przez ludzi, którzy wytrwali, kiedy zdawało się, że nie ma już nadziei. -Dale Carnagie


większość-rzeczy-na-tym-świecie-stworzona-została-przez-ludzi-którzy-wytrwali-kiedy-zdawało-ę-że-nie-już-nadziei
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Kobieta została stworzona po to, żeby umilać mężczyźnie życie, a nie - żeby cały dzień pracować, wieczorem zaś gotować mu mrożonki. -Brigitte Bardot


kobieta-została-stworzona-po-to-żeby-umilać-mężczyźnie-życie-a-nie-żeby-cały-dzień-pracować-wieczorem-zaś-gotować-mu-mrożonki
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Nikt nie kocha istoty rzeczywistej, tylko przez siebie stworzoną. -Aleksander Świętochowski


nikt-nie-kocha-istoty-rzeczywistej-tylko-przez-siebie-stworzoną
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Gdyby została ci tylko jedna godzina życia i mógłbyś zadzwonić tylko do jednej osoby, do kogo byś zadzwonił, co byś powiedział i dlaczego jeszcze zwlekasz? -Stephen Levine


gdyby-została-tylko-jedna-godzina-życia-i-mógłbyś-zadzwonić-tylko-do-jednej-osoby-do-kogo-byś-zadzwonił-co-byś-powiedział-i-dlaczego
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Wiedza to tylko mała część naszej ignorancji, ta, która została poznana i sklasyfikowana. -Ambrose Bierce


wiedza-to-tylko-ła-część-naszej-ignorancji-która-została-poznana-i-sklasyfikowana
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: A Bóg odsłania przyszłość niesłychanie rzadko i tylko wtedy, gdy zapisana została po to, by odmienić jej bieg. -Paulo Coelho


a-bóg-odsłania-przyszłość-niesłychanie-rzadko-i-tylko-wtedy-gdy-zapisana-została-po-to-by-odmienić-jej-bieg
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Moralność może tylko stracić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


moralność-może-tylko-stracić-na-związku-z-religią
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Każda religia trwa tylko dwa tysiące lat. -George Gordon Byron


Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Religia nie powinna zawierać się w formułkach, tylko w duszy. -Zofia Nałkowska


religia-nie-powinna-zawierać-ę-w-formułkach-tylko-w-duszy
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Wszelka moralność wywodzi się z religii, albowiem religia jest tylko formułą moralności. -Fiodor Dostojewski


wszelka-moralność-wywodzi-ę-z-religii-albowiem-religia-jest-tylko-formułą-moralnoś
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Szczęśliwa była by literatura, gdyby nie była rzeczą modną i gdyby się nią chcieli zajmować tylko ci, dla których jest stworzona. -Stendhal


szczęśliwa-była-by-literatura-gdyby-nie-była-rzeczą-modną-i-gdyby-ę-ą-chcieli-zajmować-tylko-dla-których-jest-stworzona
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Religia, która zdaje się tylko do przyszłego żywota odnosić, już na tym świecie uszczęśliwia człowieka. -Charles Louis Montesquieu


religia-która-zdaje-ę-tylko-do-przyszłego-żywota-odnosić-już-na-tym-świecie-uszczęśliwia-człowieka
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Religia poniżyła pojęcie


religia-poniżyła-pojęcie-człowieka-jej-krańcową-konsekwencją-jest-że-wszystko-dobre-wielkie-prawdziwe-nie-jest-ludzkie-tylko-darem-łaski
Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem. -Henryk Cuno


Religia Została Stworzona Tylko Po Cytaty: Sukces buduje drabina stworzona z cierpliwości, wytrwałości, odroczonej gratyfikacji. -Marszałek Nikodem


sukces-buduje-drabina-stworzona-z-cierpliwoś-wytrwałoś-odroczonej-gratyfikacji