Religia Cytaty

Religia Cytaty: Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem. -Henryk Cuno


Religia Cytaty: Czyje panowanie, tego religia. -Joachim Stephani


Religia Cytaty: Religia to opium dla ludu. -Karol Marks


Religia Cytaty: Religia - niestety - przesunęła się z serca do ust. -Mark Twain


religia-niestety-przesunęła-ę-z-serca-do-ust
Religia Cytaty: Moralność może tylko stracić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


moralność-może-tylko-stracić-na-związku-z-religią
Religia Cytaty: Żyć i um­rzeć bez żalu - oto mo­ja je­dyna religia. -Milarepa


Żyć-i um­rzeć-bez-żalu- oto-mo­ja-­dyna-religia
Religia Cytaty: Każda religia trwa tylko dwa tysiące lat. -George Gordon Byron


Religia Cytaty: Religia jest z konieczności zrzeczeniem się odpowiedzialności za życie. -Stanisław Brzozowski


religia-jest-z-koniecznoś-zrzeczeniem-ę-odpowiedzialnoś-za-życie
Religia Cytaty: Religia nie powinna zawierać się w formułkach, a w duszy. -Zofia Nałkowska


religia-nie-powinna-zawierać-ę-w-formułkach-a-w-duszy
Religia Cytaty: ...religia, nawet fałszywa, jest najlepszą rękojmią uczciwości ludzi. -Montesquieu


religia-nawet-fałszywa-jest-najlepszą-rękojmią-uczciwoś-ludzi
Religia Cytaty: Nie religia, lecz rewolucja jest opium dla narodu. -Simone Weil


nie-religia-lecz-rewolucja-jest-opium-dla-narodu
Religia Cytaty: Dla kobiety miłość jest cnotą i grzechem, religią i występkiem. -Karol Juliusz Weber


dla-kobiety-miłość-jest-cnotą-i-grzechem-religią-i-występkiem
Religia Cytaty: Religia nie powinna zawierać się w formułkach, tylko w duszy. -Zofia Nałkowska


religia-nie-powinna-zawierać-ę-w-formułkach-tylko-w-duszy
Religia Cytaty: Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


mo­ral­ność-może-tyl­ko-stra­ć-na związku-z religią
Religia Cytaty: Wszystko się splata z sobą - dobro ze złem, wielkoduszność ze sprawiedliwością, religia z polityką. -Thomas Hardy


wszystko-ę-splata-z-sobą-dobro-ze-złem-wielkoduszność-ze-sprawiedliwośą-religia-z-polityką
Religia Cytaty: Chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć: jest ono religią miłości.... -Rupert Mayer


chcąc-określić-krótko-chrześcijaństwo-trzeba-powiedzieć-jest-ono-religią-miłoś
Religia Cytaty: Religia mająca przemawiać do serca musi dawać wiele rad, a mało nakazów. -Charles Louis Montesquieu


religia-mająca-przemawiać-do-serca-musi-dawać-wiele-rad-a-ło-nakazów
Religia Cytaty: Wszelka moralność wywodzi się z religii, albowiem religia jest tylko formułą moralności. -Fiodor Dostojewski


wszelka-moralność-wywodzi-ę-z-religii-albowiem-religia-jest-tylko-formułą-moralnoś