Reszta cze­kała Cytaty

Reszta cze­kała Cytaty: Cze­kałem wraz z in­ny­mi na nor­malność i długo przyszło nam cze­kać. Reszta cze­kała wciąż, jak­by na cud. I by­li źli, i złości­li się, bo nie nad­szedł. By­li źli na prze­ciętność, na niemożli­wość zdarze­nia się cudu. -MyArczi


Reszta cze­kała Cytaty: I wielką, i dobrą nadzieją jest usłyszeć w duszy Cichy Głos mówiący, że nie będę cze­kała wieczność. -szantiil


i wielką-i dobrą-nadzieją-jest usłyszeć-w duszy-cichy-głos-mówiący-że nie będę-cze­kała-wieczność
Reszta cze­kała Cytaty: PILNE! Cze­kam w nie­dzielę o 8.42 na dwor­cu PKP. Za­bierz tyl­ko uśmiech. Zamówiłam dla Nas słońce. Reszta to nies­podzian­ka. Słoiki zos­taw żonie.


Reszta cze­kała Cytaty: Pa­ni spot­kała pana... Zos­tała wydymana  -Kojak


pa­-spot­kała-pana-zos­ła-wydymana 
Reszta cze­kała Cytaty: Dos­trze­gam ko­bietę w sta­rej kamienicy, Jej oczy smut­ne ut­kwione w pełne fiole­towych bzów ulice. Wygląda tak jak­by cze­kała na ko­goś ale chy­ba wie, że on nig­dy nie przyjdzie. Z jej pus­tych oczu, po por­ce­lano­wej cerze up­strzo­nej bólem, lecą łzy dop­ra­wione tęsknotą. Wiesz kto to taki? To sa­mot­ność - cicha śmierć. -Angel Des Penseurs


Reszta cze­kała Cytaty: Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już z ta­kim miłym akcentem... றiℓℓ... -mill


Reszta cze­kała Cytaty: Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą  -szaszlyk


Reszta cze­kała Cytaty: Życie jest jak cała reszta... -Woody Allen


Reszta cze­kała Cytaty: Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem. -Stanisław Jerzy Lec


Reszta cze­kała Cytaty: Życie to pożąda­nie. Cała reszta to tyl­ko szczegół. -Janusz Leon Wiśniewski


Życie-to pożąda­nie-cała reszta-to tyl­ko-szczegół
Reszta cze­kała Cytaty: Życie to roz­mo­wa ciebie z twoją duszą. Reszta to bajka. -Papillondenuit


Życie-to roz­mo­wa-ciebie-z twoją-duszą-reszta to bajka
Reszta cze­kała Cytaty: Przypadek rządzi ponad połową naszych działań, a my kierujemy resztą. -Niccolo Machiavelli


przypadek-rządzi-ponad-połową-naszych-działań-a-my-kierujemy-resztą
Reszta cze­kała Cytaty: Życie - to jeszcze raz móc odetchnąć. Reszta nic nie znaczy. -Katherine Mansfield


Życie-to-jeszcze-raz-móc-odetchnąć-reszta-nic-nie-znaczy
Reszta cze­kała Cytaty: Pierwsze czterdzieści lat dostarczają nam tekstu, reszta jest komentarzem. -Artur Schopenhauer


pierwsze-czterdzieś-lat-dostarczają-nam-tekstu-reszta-jest-komentarzem
Reszta cze­kała Cytaty: choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!!  -anileczek893


Reszta cze­kała Cytaty: Przy­padek rządzi po­nad połową naszych działań, a my kieru­jemy resztą. -Niccolò Machiavelli


przy­padek-rządzi-po­nad-połową-naszych-działań-a my kieru­jemy-resztą
Reszta cze­kała Cytaty: Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji  -pepek


szu­kała-nas­to­lat­ka-chłopa­ka-zawzięcie-uciekając ę-często-do prób-desperackich-ze-sta­rań-­-lecz-­­na-nie będzie-dziec­ka
Reszta cze­kała Cytaty: Po­kor­niej­sz zgod­nie z azy­mutem i po trwodze, reszta to już skrucha w rozsypce... -Cykam


po­kor­niej­sz-zgod­nie-z azy­mutem-i po trwodze-reszta-to już-skrucha-w rozsypce