Ro­bert Po­kazu­je Cytaty

Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Ro­bert po­kazu­je mi swo­je ob­ra­zy, są in­ne. Są ag­re­syw­ne. Py­ta, co na nich widzę, a ja od­po­wiadam:


Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Ki­lomet­ry i tęskno­ta potęgują moją miłość do Ciebie. ------------------------------------------ Ro­bert :* *:  -Riot


Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Życie po­kazu­je że jest bru­tal­ne ;/  -Mała Mi


Życie-po­kazu­-że jest bru­tal­ne- 
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna


dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: To ko­go i jak kocha­my po­kazu­je nam kim jesteśmy. -Manuela Gretkowska


to ko­go-i jak kocha­my-po­kazu­-nam-kim-jesteśmy
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty:


nic-w świecie-nie jest war­te-żeby-człowiek-od­wró ę-od te­go-co kocha-a -jed­nak-ja także ę-od­wra­cam-sam-nie wiedzc
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: To czy­ny po­kazu­ja, ja­kimi ludźmi jes­teśmy, nie słowa. -zuzus


to czy­ny-po­kazu­ja-ja­kimi-ludźmi-jes­teśmy-nie słowa
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć. -Leszek Kumor


doświad­cze­nie-po­kazu­-że te­go-kto-na świe­czni­ku-łat­wo-zdmuchnąć
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Cza­sem do­piero sek­cja zwłok po­kazu­je, że ktoś miał skrzydła. -Wiesław Brudziński


cza­sem-do­piero-sek­cja-zwłok-po­kazu­-że ktoś-miał-skrzydła
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Ateizm często po­kazu­je nam, że wie­rzy­my nie w Bo­ga praw­dzi­wego, a w bożka. -Józef Stanisław Tischner


ateizm-często-po­kazu­-nam-że wie­rzy­my-nie w bo­ga-praw­dzi­wego-a w bożka
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Przy­pad­ko­wa przechadzka po szpi­talu wa­riatów po­kazu­je, że wiara nie do­wodzi niczego. -Heinrich Heine


przy­pad­ko­wa-przechadzka-po szpi­talu-wa­riatów-po­kazu­-że wiara-nie do­wodzi-niczego
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain


każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Nie podróżuję wodą. Re­ligia mi za­kazu­je. Jes­tem Heb­raj­czy­kiem lądowym. -Woody Allen


nie-podróżuję-wodą-re­ligia mi za­kazu­-jes­tem heb­raj­czy­kiem-lądowym
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Przy­powieść o miłosier­nym Sa­mary­tani­nie po­kazu­je, co w chrześci­jaństwie jest fun­da­men­tem, a co fundamentalizmem. -Józef Stanisław Tischner


przy­powieść-o miłosier­nym-sa­mary­tani­nie-po­kazu­-co w chrześ­jaństwie-jest fun­da­men­tem-a co fundamentalizmem
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Zacho­wanie się jest lus­trem, w którym każdy po­kazu­je, ja­kim jest. -Johann Wolfgang Goethe


zacho­wanie ę-jest lus­trem-w którym każdy-po­kazu­-ja­kim-jest
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Pa­miętaj że jeżeli ko­muś ub­liżasz po­kazu­jesz tym sa­mym swo­je wa­dy ,  które też chciałbyś zmienić lecz nie wiesz w ja­ki sposób  -Intryga


pa­miętaj-że żeli-ko­muś-ub­liżasz-po­kazu­jesz-tym-­mym-swo­-wa­dy- -które-też-chciałbyś-zmienić-lecz-nie wiesz-w ja­ki
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: Wyk­ształce­nie jest czymś, co pra­wie wszys­cy ot­rzy­mują, wielu prze­kazu­je da­lej, a tyl­ko nieliczni posiadają. -Karl Kraus


wyk­ształ­nie-jest czymś-co pra­wie-wszys­cy-ot­rzy­mują-wielu-prze­kazu­-da­lej-a tyl­ko-nieliczni-posiadają
Ro­bert Po­kazu­je Cytaty: To nie to, że z wiekiem sta­jemy się dziećmi. Wiek po pros­tu po­kazu­je, ja­kimi dziećmi pozostaliśmy. -Johann Wolfgang Goethe


to nie to-że z wiekiem-sta­jemy ę-dziećmi-wiek po pros­-po­kazu­-ja­kimi-dziećmi-pozostaliśmy