Ro­bi się Złą Cytaty

Ro­bi się Złą Cytaty: Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić. -Phil Bosmans


musimy-ę-uczyć-przezwyciężyć-zło-tak-by-nikomu-przy-tym-zła-nie-wyrządzić
Ro­bi się Złą Cytaty: Nie myślcie, aby urząd przez się zły był i nauka przez się zła była, ale je ludzie zepsuli. -Adam Mickiewicz


nie-myślcie-aby-urząd-przez-ę-zły-był-i-nauka-przez-ę-zła-była-ale-ludzie-zepsuli
Ro­bi się Złą Cytaty: Cza­sami trze­ba po­kazać swoją złą stronę, aby nie stać się ofiarą złych ludzi. -Pan Życie


cza­sami-trze­ba-po­kazać-swoją-złą-stronę-aby nie stać ę-ofiarą-złych-ludzi
Ro­bi się Złą Cytaty: Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu…  -Papillondenuit


naj­bar­dziej-oba­wiam ę-tych-którzy-dob­ro-czy­ą-ze strachu-kiedy-staną ę-zła-zakład­­kiem- kwes­tią-­dynie-czasu 
Ro­bi się Złą Cytaty: Li­tość jest naj­tańszym uczu­ciem ludzkim. Świat li­tuje się na­wet nad męczen­ni­kami zła. -Fryderyk Chrystian Hebbel


li­tość-jest naj­ńszym-uczu­ciem-ludzkim-Świat li­tuje ę-na­wet-nad-męczen­­kami-zła
Ro­bi się Złą Cytaty: Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Ro­bi się Złą Cytaty: Co to jest zła kobieta? Jest to taki rodzaj kobiety, która się nie sprzykrzy. -Oscar Wilde


co-to-jest-zła-kobieta-jest-to-taki-rodzaj-kobiety-która-ę-nie-sprzykrzy
Ro­bi się Złą Cytaty: W każdym, choćby najgorszym położeniu, znajduje się jakaś pociecha, którą w ogólnym rachunku dobra i zła zapisać można po stronie zysków. -Daniel Dafoe


w-każdym-choćby-najgorszym-położeniu-znajduje-ę-jakaś-pociecha-którą-w-ogólnym-rachunku-dobra-i-zła-zapisać-można-po-stronie-zysków
Ro­bi się Złą Cytaty: Błędem jest kroczyć po ścieżce zła. Jeszcze większym zat­rzy­mać się na niej na stałe. Z cyk­lu po­wieści


błędem-jest kroczyć-po ścież-zła-jeszcze większym-zat­rzy­ć ę-na niej-na stałe-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Ro­bi się Złą Cytaty: Czas - lekarz [. . . ] zła. -Menander


Ro­bi się Złą Cytaty: Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
Ro­bi się Złą Cytaty: Strach jest oczekiwaniem zła. -Platon


strach-jest-oczekiwaniem-zła
Ro­bi się Złą Cytaty: Kwiaty zła pachną kakao  -StachuKrankiela


Ro­bi się Złą Cytaty: Łzy kobiety są żródłem zła. -Anonim


Łzy-kobiety-są-żródłem-zła
Ro­bi się Złą Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka


Ro­bi się Złą Cytaty: Gdy człowiek umiera , nig­dy nie myśli się o nim źle , choćby nie wiado­mo ile zła uczy­nił . -nasia


gdy-człowiek-umiera- nig­dy-nie myśli ę-o nim-ź- choćby-nie wiado­mo-ile-zła-uczy­ł
Ro­bi się Złą Cytaty: Dobrodziejstwa, które można wyświadczyć osobom poszczególnym, nie równoważą zła, którego człowiek staje się sprawcą, użyczając swego nazwiska stronnictwu, któremu służy. -Anne Louise Stael - Holstein


dobrodziejstwa-które-można-wyświadczyć-osobom-poszczególnym-nie-równoważą-zła-którego-człowiek-staje-ę-sprawcą-użyczając-swego-nazwiska
Ro­bi się Złą Cytaty: Dobrodziejstwo, które można wyświadczyć osobom poszczególnym, nie równoważą zła, którego człowiek staje się sprawcą, użyczając swego nazwiska stronnictwu, któremu służy. -Anne Louise Stael - Holstein


dobrodziejstwo-które-można-wyświadczyć-osobom-poszczególnym-nie-równoważą-zła-którego-człowiek-staje-ę-sprawcą-użyczając-swego-nazwiska