Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty

Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Oczarowaniem Świet­lne rozgałęzienia Burza za Grojcem  -fyrfle


oczarowaniem-Świet­lne-rozgałęzienia-burza-za grojcem 
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele. -Theodor Fontane


do nas-na­żą-tyl­ko-godzi­ny-a godzi­na-szczęścia-znaczy-wiele
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


lu­bić-czy­tanie- to znaczy-godzi­ny-nudów-które-człowiek-miewa-w życiu-zmieniać-na godzi­ny-radoś
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier


człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Ak­torzy na sce­nie nie zacho­wują się wca­le tak jak praw­dzi­wi ludzie. Tyl­ko im się zda­je, że to umieją. Niektórym, tym naj­lep­szym, w pew­nym stop­niu to się uda­je, ale nie na ty­le, żeby mnie por­wać. Bo jeśli któryś ak­tor jest nap­rawdę świet­ny, wyczu­wa się, że on wie, że jest świet­ny, a to psu­je całe wrażenie. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Pod­chodzisz, daj­my na to, do człowieka i mówisz: – Jak le­ci, Joe? A on ci na to: – Świet­nie, świet­nie, le­piej być nie może. – A ty pat­rzysz mu w oczy i widzisz prze­cież, że trud­no o gorzej. Jak się tak dob­rze przyj­rzeć, wszys­tkim układa się par­szy­wie, wszys­tkim bez wyjątku. Z cze­go psia mać, wniosek, że człowieko­wi nic nie jest w sta­nie pomóc. -Kurt Vonnegut


Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Niekiedy i świet­ny Ho­mer zadrzemie. -Horacy


niekiedy-i świet­ny-ho­mer-zadrzemie
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: To co jest w świet­le, ogląda­my z ciemności. -Tytus Carus Lukrecjusz


Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: W świet­le księżyca na­bieram blas­ku dnia  -StachuKrankiela


w świet­-księżyca-na­bieram-blas­ku-dnia 
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Ciało jest świet­nym przewodnikiem. -Jonathan Kellerman


Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: ..życie w świet­le dnia jest zbyt bolesne.. -NieBędęJulią


Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: widzi, co złe u każdego, ta­kie ma świet­liste ego  -onejka


widzi-co złe-u każdego-­kie- świet­liste-ego 
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Nie pot­ra­fiąc żyć w świet­le, od­na­leźliśmy się w ciemnościach. -opuszczona


nie-pot­ra­fiąc-żyć-w świet­-od­na­źliśmy ę-w ciemnościach
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Niewiele rzeczy tak świet­nie od­da­je prawdę, jak kłamstwa. -Sydney Pollack


niewiele-rzeczy-tak-świet­nie-od­da­-prawdę-jak kłamstwa
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: Zwierz, co skrze­la ma I świet­nym jest pływakiem Też może tonąć  -Taiyono Kudarashi


zwierz-co skrze­-i-świet­nym-jest pływakiem-też-może-ąć 
Ro­boczo­godzi­ny I la­ta świet­lne Cytaty: W świet­le pra­wa często występują zaćmienia. Z cyk­lu po­wieści


w świet­-pra­wa-często-występują-zaćmienia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia