Ro­boczo­godzi­ny Cytaty

Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele. -Theodor Fontane


do nas-na­żą-tyl­ko-godzi­ny-a godzi­na-szczęścia-znaczy-wiele
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


lu­bić-czy­tanie- to znaczy-godzi­ny-nudów-które-człowiek-miewa-w życiu-zmieniać-na godzi­ny-radoś
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier


człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija. -Neil Gaiman


każda-godzi­na-ra­-os­tatnia-zabija
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Szczęście najlepiej człowieka z koniecznością godzi. -Narcyza Żmichowska


szczęście-najlepiej-człowieka-z-koniecznośą-godzi
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Biada przemocy, gdy w Boga godzi. -Horacy


biada-przemocy-gdy-w-boga-godzi
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać nauki. -Owidiusz


godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-nauki
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać naukę. -Owidiusz


godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-naukę
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Z od­da­li wszys­tkie nasze godzi­ny szkol­ne błękitnieją. -Kornel Makuszyński


z od­da­li-wszys­tkie-nasze-godzi­ny-szkol­ne-błękitnieją
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Godzi­ny są jak stróże - wy­miatają chwi­le złudzeń. -Sławomir Wróblewski


godzi­ny-są jak stróże- wy­miatają-chwi­-złudzeń
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Godzi­na


godzi­na-w-oni-tam-ginęli-byśmy-nie mu­sieli-iv- 
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: `Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund. -bluecaffe


`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Godzi­na czy­tania jest godziną skradzioną z raju. -Thomas Wharton


godzi­na-czy­tania-jest godziną-skradzioną-z raju
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Kochać trze­ba bliźniego, ale mu pobłażać się nie godzi. -Józef Ignacy Kraszewski


kochać-trze­ba-bliźniego-ale-mu pobłażać ę-nie godzi
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Są godzi­ny, które liczą się podwójnie, i la­ta niewar­te jed­ne­go dnia. -Krzysztof Teodor Toeplitz


są godzi­ny-które-liczą ę-podwójnie-i ­-niewar­te-jed­ne­go-dnia
Ro­boczo­godzi­ny Cytaty: Każda godzi­na w społeczeństwie ludzi ot­wiera grób i każe płynąć łzom. -Francois Rene de Chateaubriand


każda-godzi­na-w społeczeństwie-ludzi-ot­wiera-grób-i każe-płynąć-łzom