Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty

Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty:


Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026


Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)


ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać 
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny. -Ryūnosuke Akutagawa


co mi dał-ro­zum-wiedzę-jak bar­dzo-ro­zum-jest bezsilny
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu. -Tom Wright


ciemność-pozwala-oczom-odpocząć-od-oślepiającego-światła-cisza-pozwala-umysłowi-odpocząć-od-ogłuszającego-hałasu
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać. -Jim Ryun


motywacja-jest-tym-co-pozwala-ci-zacząć-nawyk-jest-tym-co-pozwala-ci-wytrwać
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności. -Aleksander Dumas Jr


Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Co głowa to ro­zum, co ro­zum to głowa, I wo­da so­dowa, i wo­da sodowa. -Jan Brzechwa


co głowa-to ro­zum-co ro­zum-to głowa-i-wo­da-so­dowa-i wo­da-sodowa
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Nie każda klatka pozwala na swobodny oddech. -Władysław Katarzyński


Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Miłość pozwala widzieć to, czego inni nie widzą. -Michel Quoist


miłość-pozwala-widzieć-to-czego-inni-nie-widzą
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Nie poddawaj się rozpaczy. Ona nie pozwala rozmawiać z sercem. -Paulo Coelho


nie-poddawaj-ę-rozpaczy-ona-nie-pozwala-rozmawiać-z-sercem
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzyw­da człowieka. Nie ma praw­dy, która tę krzywdę po­mija. Nie ma dob­ra, które na nią pozwala. -Tadeusz Borowski


nie- piękna-śli-w nim-ży-krzyw­da-człowieka-nie  praw­dy-która-tę krzywdę-po­mija-nie  dob­ra-które-na ą-pozwala
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Zaspokojona miłość nie produkując wierszy, najwyżej pozwala pisać prozą. -Heinrich Heine


zaspokojona-miłość-nie-produkując-wierszy-najwyżej-pozwala-pisać-prozą
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Człowiek, który stale jest poważny i nie pozwala sobie na chwilę wytchnienia i zabawy, zwariuje w końcu, wcale o tym nie wiedząc. -Herodot


człowiek-który-stale-jest-poważny-i-nie-pozwala-sobie-na-chwilę-wytchnienia-i-zabawy-zwariuje-w-końcu-wcale-o-tym-nie-wiedząc
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: W artyście powinien istnieć jakby wewnętrzny kompas, który nie pozwala mu się zgubić, kiedy już nie zna zupełnie drogi. -Jan Cybis


w-artyście-powinien-istnieć-jakby-wewnętrzny-kompas-który-nie-pozwala-mu-ę-zgubić-kiedy-już-nie-zna-zupełnie-drogi
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Ro­zum la­da kto ma, lecz go za­myka, by z cięci­wy nie wy­padł nie w porę. -Alighieri Dante


ro­zum-­da-kto-lecz-go za­myka-by z ę­wy-nie wy­padł-nie w porę
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Zaw­sze sta­raj się postępo­wać jak na­leży. Chy­ba że su­mienie ci nie pozwala. -Forrest Gump


zaw­sze-sta­raj ę-postępo­wać-jak na­ży-chy­ba że su­mienie- nie pozwala
Ro­zum Nie pozwala Nie Cytaty: Nic nie umie się zacho­wać bar­dziej bez­ro­zum­nie od rozumu. -Stanisław Lem


nic-nie umie ę-zacho­wać-bar­dziej-bez­ro­zum­nie-od rozumu