Ro­zum Cytaty

Ro­zum Cytaty:


Ro­zum Cytaty: Co mi dał ro­zum? Wiedzę, jak bar­dzo ro­zum jest bezsilny. -Ryūnosuke Akutagawa


co mi dał-ro­zum-wiedzę-jak bar­dzo-ro­zum-jest bezsilny
Ro­zum Cytaty: Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać  -Natala ;)


ser­-weź ę-w garść-i po­kochaj-ko­goś-a-ty ro­zum-zro­zum-że nie tak-łat­wo-ko­goś-pokochać 
Ro­zum Cytaty: Co głowa to ro­zum, co ro­zum to głowa, I wo­da so­dowa, i wo­da sodowa. -Jan Brzechwa


co głowa-to ro­zum-co ro­zum-to głowa-i-wo­da-so­dowa-i wo­da-sodowa
Ro­zum Cytaty: Ja­ki ro­zum, ta­ki pomyślunek. -Bujak Bogusław


Ro­zum Cytaty: Ro­zum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Ro­zum Cytaty: By ro­zum był przy młodości. -Jan Kochanowski


Ro­zum Cytaty: Rozsądek to ro­zum bez skrzydeł. -Henryk Sienkiewicz


Ro­zum Cytaty: ''Kiedy ro­zum śpi''-budzą się hormony!  -Niusza


''kiedy-ro­zum-śpi''-budzą ę-hormony 
Ro­zum Cytaty: Człowiek ro­zum­ny, może być z siebie dumny. -Bujak Bogusław


człowiek-ro­zum­ny-może-być-z siebie-dumny
Ro­zum Cytaty: Co ma ro­zum do ga­dania, gdy ata­kuje głupota. -Jerzy Putrament


co  ro­zum-do ga­dania-gdy-ata­kuje-głupota
Ro­zum Cytaty: Ro­zum jest pa­nem wszys­tkiego i królem. -Wergiliusz


ro­zum-jest pa­nem-wszys­tkiego-i królem
Ro­zum Cytaty: Ro­zum uczci­wego człowieka mieści się w sercu. -Maksym Gorki


ro­zum-uczci­wego-człowieka-mieś ę-w sercu
Ro­zum Cytaty: Ro­zum us­po­kaja, ale ser­ce i tak wie swoje. -KsiezycowaNoc


ro­zum-us­po­kaja-ale-ser­-i tak-wie-swoje
Ro­zum Cytaty: Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem. -Tadeusz Kotarbiński


Ro­zum Cytaty: Ro­zum ludzi początkiem jest wszel­kiej substancji. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Ro­zum Cytaty: Ko­go bóg chce zgu­bić, te­mu wpierw ro­zum odbiera. -Sofokles


ko­go-bóg-chce-zgu­bić-te­mu-wpierw-ro­zum-odbiera
Ro­zum Cytaty: Na us­tach ro­zum­nych jest mądrość, na grzbiecie głup­ca kij. -Salomon


na us­tach-ro­zum­nych-jest mądrość-na grzbiecie-głup­ca-kij