Rodzi Się W Cytaty

Rodzi Się W Cytaty: Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam. -NieBędęJulią


Rodzi Się W Cytaty: człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi  -danioł


człowiek-rodzi ę-przez-całe-życia-a umiera-­dynie-wte­dy-gdy-za­pom­-że wciąż ę-rodzi 
Rodzi Się W Cytaty: Nikt nie rodzi się sobą. Każdy rodzi się z masą marzeń, obciążony masą ideałów innych ludzi i musi się z tym uporać. -Anonim


nikt-nie-rodzi-ę-sobą-każdy-rodzi-ę-z-masą-marzeń-obciążony-masą-ideałów-innych-ludzi-i-musi-ę-z-tym-uporać
Rodzi Się W Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl


Rodzi Się W Cytaty: Nig­dy dzieci nie mogą zro­bić rodzi­com ta­kiego wsty­du, jak rodzi­ce dzieciom. -Jan Kurczab


nig­dy-dzieci-nie mogą-zro­bić-rodzi­com-­kiego-wsty­-jak rodzi­-dzieciom
Rodzi Się W Cytaty: ...Wkrótce wyrośniemy także z wojen, które są w gruncie rzeczy pojedynkami narodów... gwałt rodzi tylko nowe gwałty ze strony człowieka, na którym został popełniony; Miłość natomiast rodzi miłość... -Lew Tołstoj


Rodzi Się W Cytaty: Rodzi­na to jest coś naj­ważniej­sze­go, nie można jej bez­karnie założyć, a po­tem bez­karnie odłożyć, zlik­wi­dować,nie pa­miętać, nie czuć się zo­bowiąza­nym, rodzi­na to jest coś świętego. -Katarzyna Grochola


Rodzi Się W Cytaty: Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból. -Edyta Bartosiewicz


niepew­ność-rodzi-gniew-niepew­ność-rodzi-ból
Rodzi Się W Cytaty: Idea rodzi się z formy. -Gustaw Flaubert


Rodzi Się W Cytaty: Ciekawość rodzi się z zazdrości. -Molier


ciekawość-rodzi-ę-z-zazdroś
Rodzi Się W Cytaty: Nic się z niczego nie rodzi. -Tytus Carus Lukrecjusz


Rodzi Się W Cytaty: Miłość rodzi się z wiary w nieśmiertelność. -Fiodor Dostojewski


miłość-rodzi-ę-z-wiary-w-nieśmiertelność
Rodzi Się W Cytaty: Myśl rodzi się w samotności. Ginie w tłumie. -Andrzej Strug


myśl-rodzi-ę-w-samotnoś-ginie-w-tłumie
Rodzi Się W Cytaty: Miłość nie ma wieku, wciąż się rodzi. -Anonim


miłość-nie-wieku-wciąż-ę-rodzi
Rodzi Się W Cytaty: Miłość rodzi się z nicze­go, a umiera ze wszystkiego. -Alfons Karr


miłość-rodzi ę-z nicze­go-a umiera-ze wszystkiego
Rodzi Się W Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław


Rodzi Się W Cytaty: Jedynie w uszkodzonej muszli rodzi się perła. -Renata Szuman - Fikus


Rodzi Się W Cytaty: Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty. -Antoine De Saint - Exupery