Rolę Ka­ta Cytaty

Rolę Ka­ta Cytaty: Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności. -Francois de la Rochefoucauld


interes-przemawia-wszystkimi-językami-i-odgrywa-wszystkie-role-nawet-rolę-bezinteresownoś
Rolę Ka­ta Cytaty: Jesteśmy tym, czym są role, jakie odgrywamy, więc powinniśmy starannie dobierać role. -Kurt Jr. Vonnegut


jesteśmy-tym-czym-są-role-jakie-odgrywamy-więc-powinniśmy-starannie-dobierać-role
Rolę Ka­ta Cytaty: Niektóre role pisane są pod suflera. -Urszula Zybura


niektóre-role-pisane-są-pod-suflera
Rolę Ka­ta Cytaty: Gdzie mężczyźni są zniewieściali, tam ich rolę odgrywają kobiety. -Anonim


gdzie-mężczyź-są-zniewieściali-tam-ich-rolę-odgrywają-kobiety
Rolę Ka­ta Cytaty: Krzyże w życiu pełnią podobną rolę, jak krzyżyki w muzyce: podwyższają. -Ludwik Van Beethoven


krzyże-w-życiu-pełą-podobną-rolę-jak-krzyżyki-w-muzyce-podwyższają
Rolę Ka­ta Cytaty: Uczciwość w życiu narodu gra ważniejszą rolę niż genialny człowiek. -Seweryn Goszczyński


uczciwość-w-życiu-narodu-gra-ważniejszą-rolę-ż-genialny-człowiek
Rolę Ka­ta Cytaty: Czy sądzicie, że dobrze odegrałem swoją rolę w tej życiowej farsie? -Oktawian August


czy-sądzicie-że-dobrze-odegrałem-swoją-rolę-w-tej-życiowej-farsie
Rolę Ka­ta Cytaty:


baj­ka-ągle-trwa-a w niej-główną-rolę-życie-gra-~setus~ 
Rolę Ka­ta Cytaty: Brzy­dota od­gry­wa kluczową rolę w dos­trze­ganiu piękna  -daniello


brzy­dota-od­gry­wa-kluczową-rolę-w ­trze­ganiu-piękna 
Rolę Ka­ta Cytaty: Podejrzewam, że w sądach ludzkich niemałą rolę grają złudzenia, moda, kaprys. -Wolter


podejrzewam-że-w-sądach-ludzkich-niemałą-rolę-grają-złudzenia-moda-kaprys
Rolę Ka­ta Cytaty: Krzyże w życiu pełnią po­dobną rolę jak krzyżyki w mu­zyce: podwyższają. -Ludwig van Beethoven


krzyże-w życiu-pełą-po­dobną-rolę-jak krzyżyki-w mu­zyce-podwyższają
Rolę Ka­ta Cytaty: Kto chce odeg­rać większą rolę, mu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szych ról. -Bolesław Paszkowski


kto-chce-odeg­rać-większą-rolę-mu­-mieć-za sobą-kil­ka-mniej­szych-ról
Rolę Ka­ta Cytaty: A gdy­by wszys­cy by­li jed­nym... człowiekiem... Zag­ra­liby rolę życia, a sce­na była by za duża. -Duch_Sumienia


a gdy­by-wszys­cy-by­li-jed­nym-człowiekiem-zag­ra­liby-rolę-życia-a sce­na-była-by za ża
Rolę Ka­ta Cytaty: Bo życie to teatr, a my jes­teśmy tyl­ko ak­to­rami, którzy cza­sem za­pomi­nają jaką grają rolę. -Lanni


bo życie-to teatr-a my jes­teśmy-tyl­ko-ak­to­rami-którzy-cza­sem-za­pomi­nają-jaką-grają-rolę
Rolę Ka­ta Cytaty: Dobry sprzedawca właściwie nic nie sprzedaje. Spełnia on rolę doradcy, a przy okazji może dostarczyć pożądany towar. -Adam Ygnasik


dobry-sprzedawca-właściwie-nic-nie-sprzedaje-spełnia-on-rolę-doradcy-a-przy-okazji-może-dostarczyć-pożądany-towar
Rolę Ka­ta Cytaty: Każda ziemska istota, cokolwiek by czyniła odgrywa zawsze główną role w dziejach świata. Oczywiście nic o tym nie wiedząc. -Paulo Coelho


każda-ziemska-istota-cokolwiek-by-czyniła-odgrywa-zawsze-główną-role-w-dziejach-świata-oczywiście-nic-o-tym-nie-wiedząc
Rolę Ka­ta Cytaty: Kto dziś tego, jutro innego zdania, niczym więcej nie jest tylko aktorem, który rolę według potrzeby odmienia. -Klementyna Hoffmanowa


kto-dziś-tego-jutro-innego-zdania-niczym-więcej-nie-jest-tylko-aktorem-który-rolę-według-potrzeby-odmienia
Rolę Ka­ta Cytaty: Człowiek na starość przypomina emerytowanego aktora, który siedzi na widowni i smętnie spogląda jak jego ulubione role gra kto inny. -Magdalena Samozwaniec


człowiek-na-starość-przypomina-emerytowanego-aktora-który-siedzi-na-widowni-i-smętnie-spogląda-jak-jego-ulubione-role-gra-kto-inny