Roz­dziel­czość Cytaty

Roz­dziel­czość Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Roz­dziel­czość Cytaty: Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru. -Aleksander Kamiński


bądźmy-dziel­-dziel­ność-to fun­da­ment-charakteru
Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni. -Horacy


dziel­nych-tworzą-dziel­-i zacni
Roz­dziel­czość Cytaty: Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku. -William James


czuj ę-dziel­ny-działaj-tak-jak­byś-był-dziel­ny-jest bar­dzo-praw­do­podob­ne-że atak-od­wa­gi-zastąpi-atak-lęku
Roz­dziel­czość Cytaty: Cała sta­now­czość, zawziętość i wiara w lep­sze legły w gru­zach. Te­raz znów jes­tem zwykłym, sza­rym człowiekiem, w do­dat­ku cho­ler­nie sa­mot­nym i stęsknionym za lep­szym życiem. -szantiil


Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel i rządź. -Filip II


Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel­nych los wspomaga. -Terencjusz


Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. -Phil Bosmans


dziel-z-innymi-swój-chleb-a-lepiej-będzie-smakował
Roz­dziel­czość Cytaty: A naj­dziel­niej biją króle, A najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka


a naj­dziel­niej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Roz­dziel­czość Cytaty: Kapłanów wżdy cnych Od­ro­biną szaleństwa Nie­dziel­na taca  -fyrfle


kapłanów-wżdy-cnych-od­ro­biną-szaleństwa-nie­dziel­na-taca 
Roz­dziel­czość Cytaty: ...i próbuję być dziel­na, gdy w duszy gra żałob­ny mar­sz . -Olusia1007


i-próbuję-być-dziel­na-gdy-w duszy-gra-żałob­ny-mar­sz
Roz­dziel­czość Cytaty: Udała się żonie nie­dziel­na szar­lotka - mąż zadowolony. -RedRose


udała ę-żonie-nie­dziel­na-szar­lotka- mąż-zadowolony
Roz­dziel­czość Cytaty: każde­go dnia cu­dow­ny cel ma­giczny uśmiech dziel Cris 30.06.2016r. -Cris


każde­go-dnia-cu­dow­ny-cel-­giczny-uśmiech-dziel-cris-30062016r
Roz­dziel­czość Cytaty: Swoje niepokoje zachowaj dla siebie, ale natchnienie dziel z innymi. -Robert Louis Stevenson


swoje-niepokoje-zachowaj-dla-siebie-ale-natchnienie-dziel-z-innymi
Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel i ciesz życiem Po szczęście stoi szereg Uśmie­chnięte łzy K.A.Sz. 27.09.2015r. -Cris


dziel-i ciesz-życiem-po-szczęście-stoi-szereg-uśmie­chnięte-łzy-kasz-27092015r
Roz­dziel­czość Cytaty: W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu... -ktos-do-kochania


w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu
Roz­dziel­czość Cytaty: Wy­korzys­taj swój czas na ro­bienie rzeczy wyjątko­wych... i dziel się tym z innymi. -paulo86


wy­korzys­taj-swój-czas-na ro­bienie-rzeczy-wyjątko­wych-i dziel ę-tym-z innymi