Roz­porządzać Ziemią Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Gdy ciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpi się, w ni­cości trwam. -Edyta Bartosiewicz
gdy-ciebie-zab­raknie-i ziemia-roz­stąpi-ę-w ­coś-trwam
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. -Diogenet
dla-chrześcijanina-ziemia-obca-jest-ojczyzną-i-każda-ojczyzna-ziemią-obcą
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: „Posłuchaj. Gdy­by mi się ziemia roz­stąpiła pod no­gami... ro­zumiesz?...Gdy­by mi niebo miało za­walić się na łeb - nie cofnę się, ro­zumiesz?... Za ta­kie szczęście od­dam życie...
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ku­la u no­gi - ziemia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ku­la u nogi-Ziemia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Kula u nogi - ziemia. -Hugo Dyonizy Steinhaus
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia, planeta ludzi. -Jean Paul Sartre
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Niech ci ziemia lekką będzie. -Eurypides
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia to kropka pod znakiem zapytania. -Stanisław Jerzy Lec
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef
ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: I ziemia naszym kosztem się kręci. -Elitis Odisseas
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Pełna wrzasku ziemia polska od Czikago do Tobolska. -Tadeusz Żeleński - Boy
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia wciąż traci grunt pod nogami. -Urszula Zybura
ziemia-wciąż-traci-grunt-pod-nogami
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: *** Nadziei ziarno wy­bija na pożogach. Ziemia oddycha. -Papużka
nadziei-ziarno-wy­bija-na pożogach-ziemia-oddycha
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Wszak to miłość sprawia, że ziemia się obraca. -S. Gilbert
wszak-to-miłość-sprawia-że-ziemia-ę-obraca
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju  -Cykam
śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Za horyzontem niebo łączy się z ziemią boża obecność... -Natuuś
za-horyzontem-niebo-łączy ę-z ziemią-boża-obecność
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia ma granice, ale głupota ludzka jest bezgraniczna. -Gustaw Flaubert
ziemia-granice-ale-głupota-ludzka-jest-bezgraniczna
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia - nasza bab­cia w po­dar­tych łapciach. -StachuKrankiela
ziemia- nasza-bab­cia-w po­dar­tych-łapciach
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Plu­gawe ziarno wy­bija na pożodze. A ziemia krwawi. -Papużka
plu­gawe-ziarno-wy­bija-na pożodze-a-ziemia-krwawi
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Zapominacie, że owoce należą do wszystkich, a ziemia - nie należy do nikogo. -Jean Jacques Rousseau
zapominacie-że-owoce-należą-do-wszystkich-a-ziemia-nie-należy-do-nikogo
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia nigdy nie oddaje bez procentu tego, co otrzymała. -Cyceron
ziemia-nigdy-nie-oddaje-bez-procentu-tego-co-otrzymała
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Cztery korzenie wszystkich rzeczy: ogień, powietrze, woda i ziemia. -Empedokles
cztery-korzenie-wszystkich-rzeczy-ogień-powietrze-woda-i-ziemia
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Ziemia ma skórę, a ta skóra ma choroby. Jedną z nich jest człowiek. -Fryderyk Nietzsche
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Pędząc tak ciągle do przodu, pamiętajmy: Ziemia jest okrągła. -Andrzej Majewski
pędząc-tak-ągle-do-przodu-pamiętajmy-ziemia-jest-okrągła
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana. -Sun Tzu
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Geniusz bez wykształcenia jest jak srebro ukryte pod ziemią. -Benjamin Franklin
geniusz-bez-wykształcenia-jest-jak-srebro-ukryte-pod-ziemią
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Za­bie­rzcie miłość,a nasza ziemia sta­nie się grobem. -Robert Browning
za­bie­rzcie-miłośća-nasza-ziemia-sta­nie ę-grobem
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: Mus­kając delikatnie Roz­pie­szczo­ne ciało Roz­pa­lając ogień- Ogień rozkoszy Nieopa­nowa­ne i Dzikie... Roz­przes­trze­niające Pod wpływem fal Wy­pat­rując Je­go oczu By zas­tygnąć - W tym ubłogim stanie. -cichadusza
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: wi­no zbyt cierpkie mie­szan­ka goryczy źle zdmuchnięta świeczka roz­proszo­ne pragnienie roz­puszcza emoc­je spoj­rze­nie nie kłamie po­za ogniskową spla­ta drżące palce roz­kosz ciał nieskłóco­ne cienie miłos­ne­go aktu  -Smurf007
Roz­porządzać Ziemią Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie