Rozchyla Us­ta­mi Gładź Cytaty

Rozchyla Us­ta­mi Gładź Cytaty: Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe


Rozchyla Us­ta­mi Gładź Cytaty: Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie. -Morey


Rozchyla Us­ta­mi Gładź Cytaty: Do­tykiem sprawiasz że cała drżę spoj­rze­niem roz­pa­lasz mnie błądź pal­ca­mi po mym ciele zwie­dzaj odkrywaj smakuj us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona płyńmy na fa­li rozkoszy niech wiatr nam zaz­drości niech od­dech zapiera od­dajmy się sobie w sza­leństwie chwili dwie dusze splecione sobą wy­pełnione ... 20.06.2015 Malusia_035  -Malusia_035


Rozchyla Us­ta­mi Gładź Cytaty: za­pat­rzyłem się w oczu głębię sza­ro srebrną uj­rzałem ciebie całą na­gości królewno stoisz opar­ta dłonią na moim spojrzeniu kiedy do­tyka ciebie w każdym zagłębieniu na pier­si krągłej sut­ki ster­czą pięknie pępek ku­si powabny że aż ser­ce mięknie spoglądam tam gdzie piękno naj­większe widnieje co z te­go że ser­ce zmiękło gdy żądza twardnieje spoj­rze­nie ud dotyka ko­lana rozchyla do stóp obu przypadam bom uj­rzał motyla na ciele cudnym sku­pia się uwaga wyob­raźnia szaleje piękna jes­teś naga Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin