Rozczarowania Cytaty

Rozczarowania Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Rozczarowania Cytaty: Rozczarowania należy spopielać, a nie balsamować. -Jane Fonda


rozczarowania-należy-spopielać-a-nie-balsamować
Rozczarowania Cytaty: Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania. -Anatol France


ironia-jest-ostatnią-fazą-rozczarowania
Rozczarowania Cytaty: Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować -Mark Twain


rozczarowania-trzeba-palić-a-nie-balsamować
Rozczarowania Cytaty: Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
Rozczarowania Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Rozczarowania Cytaty: Iro­nia jest os­tatnią fazą rozczarowania. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Rozczarowania Cytaty: To ważne, że nieus­tannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania. -Władysław Loranc


to ważne-że nieus­tannie-rodzą ę-nadzieje-i umierają-rozczarowania
Rozczarowania Cytaty: Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą. -Mark Twain


czym-jest-człowiek-hałaśliwą-istotą-którą-dobry-bóg-stworzył-z-rozczarowania-łpą
Rozczarowania Cytaty: Ocze­kując cu­du z założony­mi ręko­ma, sa­mi wy­musza­my rozczarowania. Z cyk­lu po­wieści


ocze­kując-cu­-z założony­mi-ręko­-­mi-wy­musza­my-rozczarowania-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Rozczarowania Cytaty: Smutne w miłości jest to, że nie tylko nie trwa ona wiecznie, ale że rozczarowania, jakie przynosi, też mijają szybko -William Faulkner


smutne-w-miłoś-jest-to-że-nie-tylko-nie-trwa-ona-wiecznie-ale-że-rozczarowania-jakie-przynosi-też-mijają-szybko
Rozczarowania Cytaty: Smutne w miłości jest to, że nie tylko nie trwa ona wiecznie, ale że rozczarowania, jakie przynosi, też mijają szybko. -William Faulkner


smutne-w-miłoś-jest-to-że-nie-tylko-nie-trwa-ona-wiecznie-ale-że-rozczarowania-jakie-przynosi-też-mijają-szybko
Rozczarowania Cytaty: Na­miętność źle zno­si rozczarowania. Cóż może być bar­dziej upo­karzające­go od od­kry­cia, iż obiekt naszej miłości nie jest jej wart?  -Jeanette Winterson


na­miętność-ź-zno­-rozczarowania-cóż-może-być-bar­dziej-upo­karzają­go-od od­kry­cia-iż obiekt-naszej-miłoś-nie jest jej
Rozczarowania Cytaty: Najlepsze portrety kobiet stworzyli mężczyźni. Czechow, Anna Karenina Tołstoja, a Gustaw Flaubert napisał słynne zdanie: „Pani Bovary to ja


Rozczarowania Cytaty: Naukowiec naprawdę potrzebuje pewnego rodzaju megalomanii łagodzonej przez skromność. Musi mieć dość dużo zaufania do samego siebie, aby zdobywać gwiazdy, a przy tym być dostatecznie skromnym, aby zdać sobie sprawę bez rozczarowania, że ich nigdy nie zdobędzie. -Hans Selye


Rozczarowania Cytaty: Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. -NieBędęJulią


Rozczarowania Cytaty: Sku­ta w złotej miłości kajdany Słucham, że zno­wu oszalałam Wy­pełniam ich uszy dzwon­ka­mi śmiechu Sza­leństwem ich rozczarowania Mną? To ich błędne oczekiwania Stworzyły skrzy­wiony ob­raz w mo­jej głowie Wbrew wszys­tkim - uciekam Niech krzyczą, wołają! Jes­tem głucha na ich zakazy To w Twoich ra­mionach rozwijam Błyszczące skrzydła up­ragnionej wolności  -wolności_skrzydło


Rozczarowania Cytaty: świat spo­wity mgłą wil­gotną powłoką w której smutek i wszel­kie rozczarowania mgła tak gęsta że nic przez nią nie zdołasz zobaczyć usłyszeć zabłądzisz w tej gęstwinie niez­liczo­nych myśli tkwiąc z nadzieją że opadnie a wtedy uciekniesz tam gdzie jasno ciepło tam gdzie wszystko jest tak łatwe  -dooorotis