Rozgłos Po­maga Cytaty

Rozgłos Po­maga Cytaty: Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw. -Jang Czu


rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
Rozgłos Po­maga Cytaty: Rozgłos. Zawdzięczamy go miernotom; dzielimy go z miernotami i łajdakami. -Albert Camus


rozgłos-zawdzięczamy-go-miernotom-dzielimy-go-z-miernotami-i-łajdakami
Rozgłos Po­maga Cytaty: Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców. -Karol May


od krze­wu-ste­powe­go-wy­maga ę-­dynie-skąpej-ziele­-od drze­wa-nad-wodą-wy­maga ę-owoców
Rozgłos Po­maga Cytaty: Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile. -Tacyt


Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
Rozgłos Po­maga Cytaty: Sztu­ka wy­maga uznania. -Cyceron


sztu­ka-wy­maga-uznania
Rozgłos Po­maga Cytaty: In­te­ligen­cja wy­maga opieki. -Piotr Szreniawski


Rozgłos Po­maga Cytaty: cier­pli­wość wy­maga czasu   -Starlight


cier­pli­wość-wy­maga-czasu- 
Rozgłos Po­maga Cytaty: Ból do­maga się, abyśmy go odczuwali. -PoznajPrawdę


ból-do­maga-ę-abyśmy-go odczuwali
Rozgłos Po­maga Cytaty: Miłość po­maga znieść wspólną niedolę. -Friedrich von Schiller


Rozgłos Po­maga Cytaty: De­cyz­ja wy­maga niesłycha­nego wysiłku. -Antoni Kępiński


de­cyz­ja-wy­maga-niesłycha­nego-wysiłku
Rozgłos Po­maga Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja


miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Rozgłos Po­maga Cytaty: Nie każdy pot­ra­fi kochać - to wy­maga dojrzałości. -Aleksander Minkowski


nie-każdy-pot­ra­fi-kochać- to wy­maga-dojrzałoś
Rozgłos Po­maga Cytaty: Roz­rywka po­maga tra­cić świado­mość upływu czasu. -Gertruda Stein


roz­rywka-po­maga-tra­ć-świado­mość-upływu-czasu
Rozgłos Po­maga Cytaty: Mu­zyka po­maga leczyć duszę, lecz to od nas za­leży czy wyzdrowiejemy. -catpaki


mu­zyka-po­maga-leczyć-duszę-lecz-to od nas-za­ży-czy-wyzdrowiejemy
Rozgłos Po­maga Cytaty: Miłość wy­maga poświęceń, czy więc jes­teśmy na nią go­towi ?  -Chemicals


miłość-wy­maga-poświęń-czy-więc-jes­teśmy-na ą-go­towi- 
Rozgłos Po­maga Cytaty: Aniel­ska cier­pli­wość wy­maga diabel­skiej siły. -Aleksander Kumor


aniel­ska-cier­pli­wość-wy­maga-diabel­skiej-ły
Rozgłos Po­maga Cytaty: Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać. -Władysław Grzeszczyk


nadzieja-po­maga-iść-nap­rzód-wyt­rwałość- stać-a od­wa­ga- wracać
Rozgłos Po­maga Cytaty: Niep­rawda, że miłość wy­maga poświęceń; to poświęce­nia wy­magają miłości. -Józef Bester


niep­rawda-że miłość-wy­maga-poświęń-to poświę­nia-wy­magają-miłoś