Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty

Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: mus­kając war­ga­mi opuszki palców myśla­mi tańczę z tobą walca do­tykam gładzi kibici z rozkoszą myśli w ekstazie strasznie się płoszą w zadumie smakuję po­wabów pasemka jędrności ty moja ach jes­teś tak piękna zasypiam senności kreują obrazy mu­zyka otacza upi­ja siłacza i rzu­ca pod nogi w akor­dzie pożogi *** Dział: Erotyki *** ZM  -Zibby77


Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie! -Leopold Staff


a-większą-mi-rozkoszą-podróż-ż-przybycie
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty:


Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Przyjaźń jest subtelną rozkoszą szlachetnych dusz. -Safona


przyjaźń-jest-subtelną-rozkoszą-szlachetnych-dusz
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Te­raźniej­szość jest jak ra­na - chy­ba żeby za­pełnić ją rozkoszą. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


te­raźniej­szość-jest jak ra­na- chy­ba-żeby-za­pełć-ją rozkoszą
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Teraźniejszość jest jak rana - chyba żeby zapełnić ją rozkoszą. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Jego myśl jest czystą rozkoszą. Nikogo nie zapładnia. -Stanisław Jerzy Lec


jego-myśl-jest-czystą-rozkoszą-nikogo-nie-zapładnia
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Porządek jest przyjemnością rozsądku; nieład zaś rozkoszą fantazji. -Paul Claudel


porządek-jest-przyjemnośą-rozsądku-nieład-zaś-rozkoszą-fantazji
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. -Adam Asnyk


dla-serc-szlachetnych-najwyższą-rozkoszą-gdy-drugim-radość-w-niedoli-przynoszą
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Dzisiejsza kobieta nie zadowala się już zwykłą rozkoszą - pragnie miłości serca. -Rene Nelli


dzisiejsza-kobieta-nie-zadowala-ę-już-zwykłą-rozkoszą-pragnie-miłoś-serca
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Tam gdzie słowa odziane w sub­telne szep­ty, spo­koj­ny umysł od­dycha rozkoszą. -Papużka


tam-gdzie-słowa-odziane-w sub­telne-szep­ty-spo­koj­ny-umysł-od­dycha-rozkoszą
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Stokroć większym szczęściem i głębszą rozkoszą jest kochać z całą namiętnością, aniżeli być kochaną. -Marianna Acoforado


stokroć-większym-szczęściem-i-głębszą-rozkoszą-jest-kochać-z-całą-namiętnośą-aniżeli-być-kochaną
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach


myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Zatraceni al­bo upo­jeni ów rozkoszą Bierni ni ponad ni pod ni poza Sta­now­czo i na pewno ok­rutnie nieobecni  -po-duszka


zatraceni-al­bo-upo­jeni-ów-rozkoszą-bierni-ponad-pod-poza-sta­now­czo-i na pewno-ok­rutnie-nieobecni 
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Myśli za­gubione w zwykłej codzienności. Tworzy­my je na no­wo, szu­kamy w nich mądrości. A po co nam ta mądrość i ta jej powaga? Z głupo­ty to cho­ciaż pośmiać się wypada. I tak myśli­my so­bie na różne sposoby... Nasze MYŚLI - to nasze NASTROJE I nie ma na nie metody. -Niusza


Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny. -Wiktor Hugo


myśl-jest-pracą-umysłu-marzenie-jest-jego-rozkoszą-kto-myśl-zastępuje-marzeniem-ten-nie-odróżnia-pożywienia-od-trucizny
Rozkoszą Myśli W ekstazie Cytaty: Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909


ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem