Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty

Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach. -Antoine de Levis


mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości. -Anonim


prawdziwe-serce-rozpoznaje-ę-nie-po-jego-biciu-ale-po-jego-miłoś
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Szczęście jest osobliwą postacią, którą rozpoznaje się tylko w negatywie. -Gilbert Cesbron


szczęście-jest-osobliwą-postacią-którą-rozpoznaje-ę-tylko-w-negatywie
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Prawdziwego mężczyznę rozpoznaje się nie po tym jak zaczyna, ale jak kończy. -Leszek Miller


prawdziwego-mężczyznę-rozpoznaje-ę-nie-po-tym-jak-zaczyna-ale-jak-kończy
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Wiara rozpoznaje więcej prawdy niż eksperyment i technika. -Romano Guardini


wiara-rozpoznaje-więcej-prawdy-ż-eksperyment-i-technika
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Im mniej rozpoznaję się w swoim ciele, tym bardziej czuję się zobowiązana do tego, by o nie dbać. Zostało mi ono powierzone: pielęgnuję je niczym przyjaciela, który mnie potrzebuje. -Simone de Beauvoir


im-mniej-rozpoznaję-ę-w-swoim-ciele-tym-bardziej-czuję-ę-zobowiązana-do-tego-by-o-nie-dbać-zostało-mi-ono-powierzone-pielęgnuję-niczym
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Człowiek mądry rozpoznaje wady swoich przyjaciół i zalety wrogów. -Li - Ki


człowiek-mądry-rozpoznaje-wady-swoich-przyjaciół-i-zalety-wrogów
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: może to sam fakt Two­jego uśmiechu gdy spoglądasz na mnie i gdy nie chcesz mnie budzić auto­matycznie spra­wia, że śni mi się lepiej  -MyArczi


może-to sam-fakt-two­jego-uśmiechu-gdy-spoglądasz-na mnie-i-gdy-nie chcesz-mnie-budzić-auto­matycznie-spra­wia-że ś-mi ę-lepiej 
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II


miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. -Artur Schopenhauer


lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Miernota nie dostrzega niczego poza sobą, ale talent od razu rozpoznaje geniusza. -Arthur Conan Doyle


miernota-nie-dostrzega-niczego-poza-sobą-ale-talent-od-razu-rozpoznaje-geniusza
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął. -Paulo Coelho


Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią. -Woody Allen


dobrzy-ludzie-śpią-lepiej-od-złych-ale-drudzy-bawią-ę-znacznie-lepiej-kiedy-nie-śpią
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych. -Bernard Shaw


Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Lepiej mniej, ale lepiej. -Włodzimierz Lenin


Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Godność człowieka potęguje się jego obowiązkami, a domierza wielkością jego zadania. -Maurice Maeterlinck


godność-człowieka-potęguje-ę-jego-obowiązkami-a-domierza-wielkośą-jego-zadania
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi jego żywotności. -Ignacy Paderewski


rytm-jest-muzyki-tętnem-równa-ę-biciu-serca-świadczy-o-jego-istnieniu-dowodzi-jego-żywotnoś
Rozpoznaje Się Lepiej Po Jego Cytaty: Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie. -Józef Maria Bocheński


nie-uznawaj-żadnego-zdania-bez-sumiennego-przekonania-ę-o-jego-prawdzie-albo-przynajmniej-o-jego-prawdopodobieństwie