Rozsądek U Młodych Cytaty

Rozsądek U Młodych Cytaty: Rzadko się trafia rozsądek u młodych, a nierozsądek u starych. -Demokryt


rzadko-ę-trafia-rozsądek-u-młodych-a-nierozsądek-u-starych
Rozsądek U Młodych Cytaty: Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności. -Demokryt


zdarza-ę-rozsądek-u-młodych-i-nierozsądek-u-starych-albowiem-rozumnego-myślenia-uczą-nie-lata-lecz-wczesne-zdobywanie-wiedzy-i-przyrodzone
Rozsądek U Młodych Cytaty: Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych. -Philip Pullman


niepo­koić ę-o młodych-to obo­wiązek-sta­rych- po­wie­dział-bib­liote­karz- a za­daniem-młodych-jest lek­­ważyć-niepokój
Rozsądek U Młodych Cytaty: -Długo mam na Ciebie cze­kać.? Za­pytała miłość rozsądek -Wieczność.. Od­po­wie­dział rozsądek... -Uzjel


długo-mam-na ciebie-cze­kać-za­pytała-miłość-rozsądek-wieczność-od­po­wie­dział-rozsądek
Rozsądek U Młodych Cytaty: Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi. -Tadeusz Peiper


Rozsądek U Młodych Cytaty: Rozsądek i miłość niedobrze żyją razem: w miarę jak miłość rośnie, rozsądek się kurczy. -Francois de la Rochefoucauld


rozsądek-i-miłość-niedobrze-żyją-razem-w-miarę-jak-miłość-rośnie-rozsądek-ę-kurczy
Rozsądek U Młodych Cytaty: Miłość i rozsądek idą przez pustynię - Mam wiel­kie prag­nienie - po­wie­działa miłość - A mi chce się pić - od­po­wie­dział rozsądek z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76


miłość-i rozsądek-idą-przez-pustynię-mam-wiel­kie-prag­nienie- po­wie­działa-miłość-a mi chce ę-pić- od­po­wie­dział
Rozsądek U Młodych Cytaty: Miłość i rozsądek wędrują przez las - Zda­je się, że zgu­biliśmy drogę - stwier­dził rozsądek - Nie - od­po­wie­działa miłość - Jeszcze nie zna­leźliśmy swojej. z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76


Rozsądek U Młodych Cytaty: Miłość i rozsądek stoją na skra­ju klifu - Skoczysz ? - za­pytała miłość - Nie ! Boję się, że utonę !! - od­po­wie­dział rozsądek - A ty się od­ważysz ?  - Też nie - od­po­wie­działa miłość - Za płyt­ko dla mnie. z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76


Rozsądek U Młodych Cytaty: Świat jest mały tylko dla młodych. -Anonim


Świat-jest-ły-tylko-dla-młodych
Rozsądek U Młodych Cytaty: Świat jest mały tyl­ko dla młodych. -Kazimierz Koźniewski


Rozsądek U Młodych Cytaty: Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


samotność-zbytnia-i-brak-zajęcia-gubią-młodych-ludzi
Rozsądek U Młodych Cytaty: Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma na to czasu. -Winston Churchill


pesymizm-jest-przywilejem-młodych-w-starszym-wieku-nie-na-to-czasu
Rozsądek U Młodych Cytaty: Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi. -Aleksander Puszkin


sa­­ność-zbyt­nia-i brak-zajęcia-gu­bią-młodych-ludzi
Rozsądek U Młodych Cytaty: Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu. -Winston Churchill


pesymizm-jest-przywilejem-młodych-w-starszym-wieku-nie-ę-na-to-czasu
Rozsądek U Młodych Cytaty: Rozsądek to ro­zum bez skrzydeł. -Henryk Sienkiewicz


Rozsądek U Młodych Cytaty: Literatura młodych jest jak młode wino. Cały smaczek w pierwszej fermentacji. -Wacław Berent


literatura-młodych-jest-jak-młode-wino-cały-smaczek-w-pierwszej-fermentacji
Rozsądek U Młodych Cytaty: Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. -Wiktor Hugo


jedyną-prawdziwą-cnotą-jest-rozsądek