Rozsądek Cytaty

Rozsądek Cytaty: -Długo mam na Ciebie cze­kać.? Za­pytała miłość rozsądek -Wieczność.. Od­po­wie­dział rozsądek... -Uzjel


długo-mam-na ciebie-cze­kać-za­pytała-miłość-rozsądek-wieczność-od­po­wie­dział-rozsądek
Rozsądek Cytaty: Rozsądek i miłość niedobrze żyją razem: w miarę jak miłość rośnie, rozsądek się kurczy. -Francois de la Rochefoucauld


rozsądek-i-miłość-niedobrze-żyją-razem-w-miarę-jak-miłość-rośnie-rozsądek-ę-kurczy
Rozsądek Cytaty: Miłość i rozsądek idą przez pustynię - Mam wiel­kie prag­nienie - po­wie­działa miłość - A mi chce się pić - od­po­wie­dział rozsądek z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76


miłość-i rozsądek-idą-przez-pustynię-mam-wiel­kie-prag­nienie- po­wie­działa-miłość-a mi chce ę-pić- od­po­wie­dział
Rozsądek Cytaty: Miłość i rozsądek wędrują przez las - Zda­je się, że zgu­biliśmy drogę - stwier­dził rozsądek - Nie - od­po­wie­działa miłość - Jeszcze nie zna­leźliśmy swojej. z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76


Rozsądek Cytaty: Miłość i rozsądek stoją na skra­ju klifu - Skoczysz ? - za­pytała miłość - Nie ! Boję się, że utonę !! - od­po­wie­dział rozsądek - A ty się od­ważysz ?  - Też nie - od­po­wie­działa miłość - Za płyt­ko dla mnie. z cyk­lu ser­ce i rozum  -bystry.76


Rozsądek Cytaty: Rozsądek to ro­zum bez skrzydeł. -Henryk Sienkiewicz


Rozsądek Cytaty: Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates


pierwszym-warunkiem-szczęścia-jest-rozsądek
Rozsądek Cytaty: Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. -Wiktor Hugo


jedyną-prawdziwą-cnotą-jest-rozsądek
Rozsądek Cytaty: Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo


je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Rozsądek Cytaty: Rozsądek często popełnia błędy, sumienie nigdy. -Josh Billings


rozsądek-często-popełnia-błędy-sumienie-nigdy
Rozsądek Cytaty: Jednym z warunków szczęścia jest zdrowy rozsądek. -Wolter


jednym-z-warunków-szczęścia-jest-zdrowy-rozsądek
Rozsądek Cytaty: W miłości tracisz rozsądek - w małżeństwie zauaażasz tę zgubę. -Safir


w-miłoś-tracisz-rozsądek-w-łżeństwie-zauaażasz-tę-zgubę
Rozsądek Cytaty: Rzadko się trafia rozsądek u młodych, a nierozsądek u starych. -Demokryt


rzadko-ę-trafia-rozsądek-u-młodych-a-nierozsądek-u-starych
Rozsądek Cytaty: Spryt jest darem, rozsądek - zaletą, a mądrość cnotą. -Karel Čapek


spryt-jest-darem-rozsądek-zaletą-a-mądrość-cnotą
Rozsądek Cytaty: Pier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates


pier­wszym-wa­run­kiem-szczęścia-jest rozsądek
Rozsądek Cytaty: Najprzykrzejsi kobiet nieprzyjaciele są: w młodości rozsądek, zwierciadło na starość. -Stefan Witwicki


najprzykrzejsi-kobiet-nieprzyjaciele-są-w-młodoś-rozsądek-zwierciadło-na-starość
Rozsądek Cytaty: Rozsądek ma swoje ekscesy i nie mniej potrzebuje umiarkowania, co szaleństwo. -Michel de Montaigne


rozsądek-swoje-ekscesy-i-nie-mniej-potrzebuje-umiarkowania-co-szaleństwo
Rozsądek Cytaty: Zdro­wy rozsądek to zbiór up­rzedzeń na­bytych do osiem­naste­go ro­ku życia. -Albert Einstein


zdro­wy-rozsądek-to zbiór-up­rzedzeń-na­bytych-do osiem­naste­go-ro­ku-życia