Roztropna Matka Cytaty

Roztropna Matka Cytaty: Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć. -Klementyna Hoffmanowa


nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
Roztropna Matka Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II


Roztropna Matka Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Roztropna Matka Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Roztropna Matka Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld


nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Roztropna Matka Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja


noc-jest matką-natchnienia
Roztropna Matka Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller


Roztropna Matka Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton


Roztropna Matka Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne


Roztropna Matka Cytaty: Barmanka - matka chrzestna gorzałki. -W. Gołębiowicz


Roztropna Matka Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer


Roztropna Matka Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel


Roztropna Matka Cytaty: I uboga matka ma złote serce. -Antoni Regulski


Roztropna Matka Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon


bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Roztropna Matka Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe


Roztropna Matka Cytaty: Teściowa to matka, co przestała być potrzebna. -Anna Kowalska


teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
Roztropna Matka Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Roztropna Matka Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski