Rozumie Cytaty

Rozumie Cytaty: Kto nie rozumie logiki, ten zwykle nie rozumie i tego, że jej nie rozumie . -Anonim


kto-nie-rozumie-logiki-ten-zwykle-nie-rozumie-i-tego-że-jej-nie-rozumie
Rozumie Cytaty: Nikt nic nie czyta; jeśli czyta nie rozumie; jeśli rozumie natychmiast zapomina. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-śli-czyta-nie-rozumie-śli-rozumie-natychmiast-zapomina
Rozumie Cytaty: Nikt nic nie czyta, a jeśli czyta, to nic nie rozumie, a jeśli nawet rozumie, to nic nie pamięta. -Stanisław Lem


nikt-nic-nie-czyta-a-śli-czyta-to-nic-nie-rozumie-a-śli-nawet-rozumie-to-nic-nie-pamię
Rozumie Cytaty: W pewnym sensie każdy człowiek skazany jest na samotność, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Mogę być otoczony tłumem przyjaciół, a jednak są we mnie sprawy, których nie rozumie absolutnie nikt. Nikt nie potrafi dotrzeć do rdzenia duszy drugiego człowieka. I każdy człowiek posiada w swej duszy pewne zakątki, pewne rezerwaty, których nie przekroczy nawet najbliższy przyjaciel. Po prostu nie rozumie wszystkich moich spraw, a i ja nie umiem wszystkich spraw wypowiedzieć i wyjaśnić. -Tadeusz Olszański


Rozumie Cytaty: Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego. -Mikołaj Gogol


pierwszy-rzadko-kiedy-rozumie-ostatniego
Rozumie Cytaty: Skarb męża - żona która go rozumie. -Eurypides


skarb-męża-żona-która-go-rozumie
Rozumie Cytaty: Satyry, które rozumie cenzor, słusznie są zakazane. -Karl Kraus


satyry-które-rozumie-cenzor-słusznie-są-zakazane
Rozumie Cytaty: Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie. -Bujak Bogusław


Rozumie Cytaty: Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie. -Eugeniusz Kołda


wrażliwy-człowiek-najpierw-czuje-później-rozumie
Rozumie Cytaty: Człowiek znacznie więcej wie, niż rozumie. -Zygmunt Karol Mysłakowski


Rozumie Cytaty: Satyry, które rozumie cenzor, są słusznie zakazane. -Karl Kraus


satyry-które-rozumie-cenzor-są-słusznie-zakazane
Rozumie Cytaty: Dziewczyna nic nie wie i wszystko rozumie. -Anonim


dziewczyna-nic-nie-wie-i-wszystko-rozumie
Rozumie Cytaty: Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania. -Arthur Bruhlmeier


kto-rozumie-problem-jest-na-drodze-do-jego-rozwiązania
Rozumie Cytaty: W ciele ludzkim jest więcej mądrości, aniżeli w największym rozumie. -Maria Meiedźwiecka


w-ciele-ludzkim-jest-więcej-mądroś-aniżeli-w-największym-rozumie
Rozumie Cytaty: Życie jest krótkie, rozumie się, ale w stosunku do czego? -Andre Maurois


Życie-jest-krótkie-rozumie-ę-ale-w-stosunku-do-czego
Rozumie Cytaty: Jesteśmy


jesteśmy-u-siebie-wszędzie-tam-gdzie-ktoś-nas-rozumie
Rozumie Cytaty: Młodzież staje się dorosła, gdy rozumie, że nie istnieją dorośli. -Gilbert Cesbron


młodzież-staje-ę-dorosła-gdy-rozumie-że-nie-istnieją-dorośli
Rozumie Cytaty: Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok. -Sydney Rome


wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok