Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty

Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności. -Anonim


Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill


pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Naturalizm sceny dopuszcza bicie rzeczywistych zegarów. -Karl Kraus


naturalizm-sceny-dopuszcza-bicie-rzeczywistych-zegarów
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Jeśli weźmiesz jedną dziesiątą energii, którą tracisz na narzekanie, i wykorzystasz ją do rozwiązywania problemów – będziesz zdumiony, jak dobrze sprawy mogą się układać -Randy Pausch


jeśli-weźmiesz-jedną-dziesiątą-energii-którą-tracisz-na-narzekanie-i-wykorzystasz-ją-do-rozwiązywania-problemów-będziesz-zdumiony-jak
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-by-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-sprawców-ich-nieszczęść
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-żeby-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-winowajców-ich-nieszczęść
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: W większości przypadków trudności ludzkie są córkami lenistwa. -Andrew Johnson


w-większoś-przypadków-trudnoś-ludzkie-są-córkami-lenistwa
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Nigdy się nie wstyda mężne serce trudności. -Jean Baptiste Racine


Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje unikać trudności. -Bolesław Prus


najciężej-w-życiu-ten-kto-usiłuje-unikać-trudnoś
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Mądrość planów polega na przewidzeniu także trudności wykonawczych. -Luc De Vauvenargues


mądrość-planów-polega-na-przewidzeniu-także-trudnoś-wykonawczych
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Kobieta, pieniądze i wino sprawiają przyjemności i niemało trudności. -Anonim


kobieta-pieniądze-i-wino-sprawiają-przyjemnoś-i-niemało-trudnoś
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności. -Lao-Tse


jeśli-myślisz-że-wszystko-jest-łatwe-napotkasz-tylko-trudnoś
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Rzeczywiste trudności można pokonać, tylko wyimaginowane są nie do pokonania. -Gerd Vesprmann


rzeczywiste-trudnoś-można-pokonać-tylko-wyimaginowane-są-nie-do-pokonania
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Chcemy uprościć warunki życia, zamiast dorosnąć do ich trudności. -Włodzimierz Pietrzak


chcemy-uprość-warunki-życia-zamiast-dorosnąć-do-ich-trudnoś
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Chce­my up­rościć wa­run­ki życia, za­miast do­rosnąć do ich trudności. -Włodzimierz Pietrzak


chce­my-up­rość-wa­run­ki-życia-za­miast-do­rosnąć-do ich-trudnoś
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów. -Alfred Musset


w-każdej-przeszkodzie-i-trudnoś-do-zwalczania-tkwi-cząstka-tajemnicy-bogów
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Osiąga się triumf przez zwal­cza­nie trudności. -Victor Marie Hugo


osiąga ę-triumf-przez-zwal­cza­nie-trudnoś
Rozwiązywania Rzeczywistych Trudności Cytaty: Na wojnie wszystko jest proste, ale najprostsze rzeczy sprawiają trudności. -Karl von Clausewitz


na-wojnie-wszystko-jest-proste-ale-najprostsze-rzeczy-sprawiają-trudnoś