Rozwinie W Pełni Cytaty

Rozwinie W Pełni Cytaty: Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Rozwinie W Pełni Cytaty: pełni swobody szczerze mówią i milczą w pełni kochani  -Cykam


peł-swobody-szczerze-mówią-i milczą-w-peł-kochani 
Rozwinie W Pełni Cytaty: Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi. -Milan Kundera


człowiek-może-być-w peł-sobą-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest w peł-pośród-in­nych-ludzi
Rozwinie W Pełni Cytaty: Dziewczyna jest jak róża - ledwo się rozwinie jej piękny kwiat, już więdnie w tej samej godzinie. -Anonim


dziewczyna-jest-jak-róża-ledwo-ę-rozwinie-jej-piękny-kwiat-już-więdnie-w-tej-samej-godzinie
Rozwinie W Pełni Cytaty: Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje. -Antoni Czechow


Rozwinie W Pełni Cytaty: Im bardziej ludzkość się rozwinie tym mniej będzie możliwe, by dwoje ludzi o różnej płci, pochodzeniu, wieku, doświadczeniu mogło stopić się w jedną osobę. Uniknie się wiele nieszczęść traktując małżeństwo jako instytucję, w której można urządzić się nie z kimś, ale obok kogoś. -Isolde Kurz


Rozwinie W Pełni Cytaty: Ludzie pełni są ludzi. -Ludwig Andreas Feuerbach


Rozwinie W Pełni Cytaty: No­we w pełni za­wiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


Rozwinie W Pełni Cytaty: Jesteś w pełni odpowiedzialny za swój los -Brian Tracy


jesteś-w-peł-odpowiedzialny-za-swój-los
Rozwinie W Pełni Cytaty: Nowe w pełni zawiera się w niespodziance. -Guillaume Appolinaire


Rozwinie W Pełni Cytaty: Mo­ral­ność to praw­da w pełni rozkwitu. -Victor Marie Hugo


mo­ral­ność-to praw­da-w peł-rozkwitu
Rozwinie W Pełni Cytaty: Bez pracy nie ma pełni radości życia. -Antoni Czechow


Rozwinie W Pełni Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
Rozwinie W Pełni Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
Rozwinie W Pełni Cytaty: niczym Wokulscy pełni marzeń, miłości za­pad­li w gruzy  -Emilia Szumiło


niczym-wokulscy-peł-marzeń-miłoś-za­pad­li-w gruzy 
Rozwinie W Pełni Cytaty: W człowieku tyl­ko żołądek by­wa i to cza­sem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w człowieku-tyl­ko-żołądek-by­wa-i to cza­sem-w peł-zadowolony
Rozwinie W Pełni Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim
Rozwinie W Pełni Cytaty: Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim. -Mark Twain


chcąc-doznać-peł-szczęścia-trzeba-dzielić-z-kimś-drugim