Ruj­nują Zdrowie Cytaty

Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Wspaniale jest mieć miliardy dolarów czy być bogatym ale znacznie ważniejsze jest zdrowie, znacznie ważniejsza jest rodzina. Kiedy jesteś bystry i wiesz co robisz możesz zarabiać pieniądze ale zdrowie i rodzina są na pierwszym miejscu. -Donald Trumph


Ruj­nują Zdrowie Cytaty: W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott


w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Życie... niena­widź je lub ig­no­ruj, po­lubić się go nie da. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę


Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Bo  Odkąd Jestem Emocje Słabną I Ema­nują nicością  -karykaturalna


bo -odkąd-jestem-emocje-słabną-i-ema­nują-nicośą 
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Ko­bieto, nie wy­pat­ruj oczu za rycerzem, który wyb­rał już pochwę na swój miecz. -Sisto


ko­bieto-nie wy­pat­ruj-oczu-za rycerzem-który-wyb­rał-już-pochwę-na swój-miecz
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: As­ce­ci - ludzie, którzy mar­nują swo­je piękne życie otaczając się ludźmi, którzy ra­nią ich katuszami. -Mateusz Piecki Schizoidalny


as­­- ludzie-którzy-mar­nują-swo­-piękne-życie-otaczając ę-ludźmi-którzy-ra­ą-ich-katuszami
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Przyk­re jest to, że ludzie sie nie sza­nują w każdej sferze życia ! Seks ka­sa i k*res­two rządzi tym światem ! Dla niektórych cały świat to, to co na tab­li­cy FB... -dadas82wawa


przyk­re-jest to-że ludzie-sie-nie sza­nują-w każdej-sferze-życia- seks-ka­-i kres­two-rządzi-tym-światem- dla-niektórych-cały
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Zdrowie chorego najwyższym prawem. -Hipokrates


zdrowie-chorego-najwyższym-prawem
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Pijąc cudze zdrowie, psujemy własne. -Klapka Jerome Jerome


Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Zdrowie psychiczne to właściwie użyte szaleństwo. -George Santayana


zdrowie-psychiczne-to-właściwie-użyte-szaleństwo
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Radość i zdrowie przemieniają zimę w lato. -Marc Antoine Desaugiers


Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Już samo zdrowie jest zwycięstwem. -Thomas Carlyle


już-samo-zdrowie-jest-zwycięstwem
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Choremu wychodzi na zdrowie radosna mina odwiedzającego. -Francisco de Rojas


choremu-wychodzi-na-zdrowie-radosna-mina-odwiedzającego
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. -Ernest Hemingway


szczęście-to-po-prostu-dobre-zdrowie-i-zła-pamięć
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Wypita czara goryczy często idzie na zdrowie. -Teresa Nietyksza


wypita-czara-goryczy-często-idzie-na-zdrowie
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Na zdrowie Przyszło nam zag­rać z Katarem  -bystry.76


na zdrowie-przyszło-nam-zag­rać-z katarem 
Ruj­nują Zdrowie Cytaty: Nie życie, lecz zdrowie jest życiem. -Marcjalis


nie-życie-lecz-zdrowie-jest-życiem