Ry­sować To po­siadać Cytaty

Ry­sować To po­siadać Cytaty: Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać. -Amadeo Modigliani


ry­sować-to po­siadać- to akt-poz­na­nia-pew­niej­szy-i głębszy-ż-seks-­dynie-marze­nia-lub-śmierć-mogą-mu dorównać
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Nie wstałem po to żeby siadać ... -KeZoR*AE


nie-wstałem-po to żeby-siadać
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Na­leży przys­to­sować się do otocze­nia i sytuacji. -James Conroyd Martin


na­ży-przys­to­sować ę-do otocze­nia-i sytuacji
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Każde zwierzę da się wyt­re­sować. Mężczyznę też. -Joanna Chmielewska


każde-zwierzę-da ę-wyt­re­sować-mężczyznę też
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Nie muszę wszys­tkim pa­sować, by mieć, w co się ubrać. -LiaMort


nie-muszę-wszys­tkim-pa­sować-by mieć-w co ę-ubrać
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Czy zawsze, żeby rozładować napięcie, trzeba siadać na elektrycznym krześle? -Jacek Wejroch


czy-zawsze-żeby-rozładować-napięcie-trzeba-siadać-na-elektrycznym-krześ
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Jakże próżnym jest za­siadać do pi­sania, jeśli nie wstało się, by żyć. -Henry David Thoreau


jakże-próżnym-jest za­siadać-do pi­sania-śli-nie wstało-ę-by żyć
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Na Ja­pońskiej kuchen­ce: Nie sto­sować w in­nym celu. (No te­raz do­piero mnie zaciekawiło)  -Tsanyo


na ja­pońskiej-kuchen­-nie-sto­sować-w in­nym-celu-no-te­raz-do­piero-mnie-zaciekawiło 
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Na opa­kowa­niu mydła: Na­leży sto­sować jak nor­malne mydło. (To ma być instrukcja?)  -Tsanyo


na opa­kowa­niu-mydła-na­ży-sto­sować-jak nor­malne-mydło-to- być-instrukcja 
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Kiedy widzisz, cze­go nie możesz przeżyć i po­siadać, niepos­trzeżenie zaczy­na prze­bijać gorycz. -Tim Guénard


kiedy-widzisz-cze­go-nie możesz-przeżyć-i po­siadać-niepos­trzeżenie-zaczy­na-prze­bijać-gorycz
Ry­sować To po­siadać Cytaty: `Na­leży zaw­sze po­siadać poczu­cie włas­nej war­tości ! ..Bez względu na wszys­tkich i wszystko. -bluecaffe


`na­ży-zaw­sze-po­siadać-poczu­cie-włas­nej-war­toś-bez-wzglę-na wszys­tkich-i wszystko
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Dlacze­go żeby wiele dos­trzec, mało po­siadać mu­simy ? In­spi­rac­ja: Louis Ar­mstrong - What a won­derful world  -Ryder


dlacze­go-żeby-wiele-­trzec-ło-po­siadać-mu­simy-in­spi­rac­ja-louis-ar­mstrong- what-a won­derful-world 
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Są ta­cy, którzy umieją ta­sować kar­ty, ale nie umieją grać. -Francis Bacon


są ­cy-którzy-umieją-­sować-kar­ty-ale-nie umieją-grać
Ry­sować To po­siadać Cytaty: -Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.-  -karaczan19


ta­to-co to znaczy-być-zdrowym-ach-syn­ku-to znaczy-po­siadać-te ­me-cho­roby-co wszys­cy-inni- 
Ry­sować To po­siadać Cytaty: I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic. -respirer


i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic
Ry­sować To po­siadać Cytaty: Za­nim wy­powiem słowo


Ry­sować To po­siadać Cytaty: Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność, do pas­ji po­suniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, po­magać innym.   -Janusz Korczak


Ry­sować To po­siadać Cytaty: Nie sta­raj się do­paso­wać do społeczeństwa, puzzla z tobą może po pros­tu nie być w tej układan­ce. Nie zmieniaj swe­go piękna by pa­sować do in­nych ludzi. Bądź sobą. -Ryder


nie-sta­raj ę-do­paso­wać-do społeczeństwa-puzzla-z tobą-może-po pros­-nie być-w tej układan­-nie zmieniaj-swe­go-piękna