Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty

Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Lepiej narazić się na zarzuty apolityczności i nadmiernego sentymentalizmu, niż pozwolić sobie na ryzyko okrucieństwa. -Antoni Czechow


lepiej-narazić-ę-na-zarzuty-apolitycznoś-i-nadmiernego-sentymentalizmu-ż-pozwolić-sobie-na-ryzyko-okrucieństwa
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: A miłość? Jeszcze je­den nałóg młodości, ry­zykow­ne gry, oszałamiające sta­ny nieważkości. -Tadeusz Konwicki


a miłość-jeszcze-­den-nałóg-młodoś-ry­zykow­ne-gry-oszałamiają-sta­ny-nieważkoś
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Cytat to ryzyko na własną odpowiedzialność. -Władysław Grzeszczyk


Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Kochać to od­ważyć się po­nosić ryzyko. -Michel Quoist


kochać-to od­ważyć ę-po­nosić-ryzyko
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez. -Antoine De Saint - Exupery


Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Lekkomyślność: dobre samopoczucie na własny rachunek i ryzyko. -Anita


lekkomyślność-dobre-samopoczucie-na-własny-rachunek-i-ryzyko
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Wiedza usuwa dwóch wrogów budowania dobrobytu: ryzyko i strach. -Charles Givens


wiedza-usuwa-dwóch-wrogów-budowania-dobrobytu-ryzyko-i-strach
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Jedynym ryzykiem uprawiania seksu przed występem jest ryzyko afektowanego brzmienia. -Luciano Pavarotti


jedynym-ryzykiem-uprawiania-seksu-przed-występem-jest-ryzyko-afektowanego-brzmienia
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho


są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Za­mieńcie wasze uczu­cia, opar­te na auto­ryta­tyw­nej pew­ności, na ducho­we gwa­ran­cje ry­zykow­nej i postępo­wej wiary. Na pod­sta­wie: naukijezusa.blogspot.com/2016/01/druga-rozprawa-o-religii.html  -Niebieniom


Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą


podejmując-ryzyko-pamiętaj-o-złotym-środku-między-maksymą-co-nagle-to-po-diable-i-kto-ę-wahaten-przegrywa
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Po­pełniając ja­kikol­wiek ruch w kon­taktach między­ludzkich jes­teśmy ska­zani tyl­ko i wyłącznie na ryzyko. -dooorotis


po­pełniając-ja­kikol­wiek-ruch-w kon­taktach-między­ludzkich-jes­teśmy-ska­zani-tyl­ko-i wyłącznie-na ryzyko
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Jeżeli tylko daje się, a nic nie otrzymuje w zamian - istnieje ryzyko wewnętrznego zubożenia. Tak. To oznacza, że trzeba być kochanym. -Zofia Gerlach


jeżeli-tylko-daje-ę-a-nic-nie-otrzymuje-w-zamian-istnieje-ryzyko-wewnętrznego-zubożenia-tak-to-oznacza-że-trzeba-być-kochanym
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą o


podejmując-ryzyko-pamiętaj-o-złotym-środku-między-maksymą-o-nastawianiu-drugiego-policzka-i-jak-dosyć-to-dosyć
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los. -Borys Pasternak


zawsze-trzeba-podejmować-ryzyko-tylko-wtedy-uda-nam-ę-pojąć-jakim-wielkim-cudem-jest-życie-gdy-będziemy-gotowi-przyjąć-niespodzianki-jakie
Ry­zykow­ny Niż Ryzyko Cytaty: Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar


jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać