Ryzyko Cytaty

Ryzyko Cytaty: Cytat to ryzyko na własną odpowiedzialność. -Władysław Grzeszczyk


Ryzyko Cytaty: Kochać to od­ważyć się po­nosić ryzyko. -Michel Quoist


kochać-to od­ważyć ę-po­nosić-ryzyko
Ryzyko Cytaty: Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez. -Antoine De Saint - Exupery


Ryzyko Cytaty: Lekkomyślność: dobre samopoczucie na własny rachunek i ryzyko. -Anita


lekkomyślność-dobre-samopoczucie-na-własny-rachunek-i-ryzyko
Ryzyko Cytaty: Wiedza usuwa dwóch wrogów budowania dobrobytu: ryzyko i strach. -Charles Givens


wiedza-usuwa-dwóch-wrogów-budowania-dobrobytu-ryzyko-i-strach
Ryzyko Cytaty: Są w życiu chwile, w których trzeba podjąć ryzyko i dać się ponieś szaleństwu. -Paulo Coelho


są-w-życiu-chwile-w-których-trzeba-podjąć-ryzyko-i-dać-ę-ponieś-szaleństwu
Ryzyko Cytaty: Jedynym ryzykiem uprawiania seksu przed występem jest ryzyko afektowanego brzmienia. -Luciano Pavarotti


jedynym-ryzykiem-uprawiania-seksu-przed-występem-jest-ryzyko-afektowanego-brzmienia
Ryzyko Cytaty: Lepiej narazić się na zarzuty apolityczności i nadmiernego sentymentalizmu, niż pozwolić sobie na ryzyko okrucieństwa. -Antoni Czechow


lepiej-narazić-ę-na-zarzuty-apolitycznoś-i-nadmiernego-sentymentalizmu-ż-pozwolić-sobie-na-ryzyko-okrucieństwa
Ryzyko Cytaty: Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą


podejmując-ryzyko-pamiętaj-o-złotym-środku-między-maksymą-co-nagle-to-po-diable-i-kto-ę-wahaten-przegrywa
Ryzyko Cytaty: Po­pełniając ja­kikol­wiek ruch w kon­taktach między­ludzkich jes­teśmy ska­zani tyl­ko i wyłącznie na ryzyko. -dooorotis


po­pełniając-ja­kikol­wiek-ruch-w kon­taktach-między­ludzkich-jes­teśmy-ska­zani-tyl­ko-i wyłącznie-na ryzyko
Ryzyko Cytaty: Jeżeli tylko daje się, a nic nie otrzymuje w zamian - istnieje ryzyko wewnętrznego zubożenia. Tak. To oznacza, że trzeba być kochanym. -Zofia Gerlach


jeżeli-tylko-daje-ę-a-nic-nie-otrzymuje-w-zamian-istnieje-ryzyko-wewnętrznego-zubożenia-tak-to-oznacza-że-trzeba-być-kochanym
Ryzyko Cytaty: Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą o


podejmując-ryzyko-pamiętaj-o-złotym-środku-między-maksymą-o-nastawianiu-drugiego-policzka-i-jak-dosyć-to-dosyć
Ryzyko Cytaty: Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko. -karaczan19


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
Ryzyko Cytaty: Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los. -Borys Pasternak


zawsze-trzeba-podejmować-ryzyko-tylko-wtedy-uda-nam-ę-pojąć-jakim-wielkim-cudem-jest-życie-gdy-będziemy-gotowi-przyjąć-niespodzianki-jakie
Ryzyko Cytaty: wiele ich zrodzono po­licz te zgaszone gdy kon­takt zanika rażone słońcem wyją do księżyca płynie myślotok nie wychodząc za  nie dźwięczy jak powinna choć mają na językach gdy nie zna łącznika ciało zos­ta­je domysłem po­dej­mij ryzyko twarzą w twarz porozmawiaj i za­pal się na nowo  -Papużka