Rząd Cytaty

Rząd Cytaty: Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy. -Milton Friedman


rząd-nie roz­wiązu­-prob­lemów-rząd- tworzy
Rząd Cytaty: - Czuję. Strach.Boję się. - U nas jest nieoder­walny. Cze­go się boisz? - Siebie. - Od­czu­wamy to sa­mo w po­dob­nych mo­men­tach. Twój strach jest uzasadniony. - To noc. I Ty. - Os­tatnio rzad­ko by­wałam w no­cy, prawda? - Tak. Os­tatnio w ogóle rzad­ko by­wasz, gdziekol­wiek. Na­wet w sobie. M. -Przesiąknięta Obojętnością


Rząd Cytaty: Daj mi rząd dusz! -Adam Mickiewicz


Rząd Cytaty: Każdy naród ma ta­ki rząd, na ja­ki zasłużył. -Joseph de Maistre


Rząd Cytaty: Partia kieruje, a rząd rządzi. -Edward Gierek


Rząd Cytaty: Człowiekiem epo­ki rzad­ko by­wa człowiek interesu. -Dominik Opolski


człowiekiem-epo­ki-rzad­ko-by­wa-człowiek-interesu
Rząd Cytaty: His­to­ria rzad­ko ma coś wspólne­go z elegancją. -Maria Dąbrowska


his­to­ria-rzad­ko- coś-wspólne­go-z elegancją
Rząd Cytaty: Rozsądni ludzie rzad­ko tworzą historię. -Terry Goodkind


rozsądni-ludzie-rzad­ko-tworzą-historię
Rząd Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe


blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
Rząd Cytaty: To, co w ko­biecie po­ciąga, rzad­ko nas do niej przywiązuje. -Joseph Collins


to-co w ko­biecie-po­ąga-rzad­ko-nas-do niej-przywiązuje
Rząd Cytaty: Ob­serwuj, słuchaj, rzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo. -Platon


ob­serwuj-słuchaj-rzad­ko-osądzaj-i nie chciej-za żo
Rząd Cytaty: Kto łat­wo przy­taku­je, rzad­ko słowa dotrzyma. -Lao Cy


kto-łat­wo-przy­taku­-rzad­ko-słowa-dotrzyma
Rząd Cytaty: Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem. -Papużka


nie­rzad­ko-drogę-do szczęścia-wyb­ru­kowa­no-ludzkim-cierpieniem
Rząd Cytaty: Rzad­kością dop­rawdy jest społeczeństwo mądrze zorganizowane. -Tomasz Morus


rzad­kośą-dop­rawdy-jest społeczeństwo-mądrze-zorganizowane
Rząd Cytaty: Człowiek - is­to­ta ro­zum­na, która z niewiado­mych przyczyn rzad­ko to okazuje. -Tadeusz Szyfer


człowiek- is­to­-ro­zum­na-która-z niewiado­mych-przyczyn-rzad­ko-to okazuje
Rząd Cytaty: Zbyt rzad­ko do­ceniamy to, co jes­teśmy w sta­nie zrozumieć. -jatoja


zbyt-rzad­ko-do­ceniamy-to-co jes­teśmy-w sta­nie-zrozumieć
Rząd Cytaty: Człowiek rzad­ko my­li się dwa ra­zy – na ogół trzy lub więcej. -John Perry Barlow


człowiek-rzad­ko-my­li ę-dwa-ra­zy- na ogół-trzy-lub-więcej
Rząd Cytaty: Plo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia. -Papużka


plo­ny-chyżych-de­cyz­ji-nie­rzad­ko-zbierają-wyrzu­ty-sumienia