Rządy Cytaty

Rządy Cytaty: Demokracja to rządy brutali, temperowane przez dziennikarzy. -Ralph Waldo Emerson


demokracja-to-rządy-brutali-temperowane-przez-dziennikarzy
Rządy Cytaty: Czyż jedynie urząd piastując można rządy sprawować? -Konfucjusz


czyż-jedynie-urząd-piastując-można-rządy-sprawować
Rządy Cytaty: rządy bankierów w de­mok­ra­tycznych kra­jach -  po­zor­na wolność  -Maverick123


rządy-bankierów-w-de­mok­ra­tycznych-kra­jach- -po­zor­na-wolność 
Rządy Cytaty: Rządy i kapitały potrafią się wzajemnie zwalczać - policje są zawsze w zgodzie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


rządy-i-kapitały-potrafią-ę-wzajemnie-zwalczać-policje-są-zawsze-w-zgodzie
Rządy Cytaty: Nowe rządy nowych ludzi podnoszą, a dawne zasługi prędko się starzeją. -Fryderyk Schiller


nowe-rządy-nowych-ludzi-podnoszą-a-dawne-zasługi-prędko-ę-starzeją
Rządy Cytaty: Rządy mają przed nami tajemnice, jakbyśmy my byli idiotami, a nie bogami. -Liv Ullman


rządy-mają-przed-nami-tajemnice-jakbyśmy-my-byli-idiotami-a-nie-bogami
Rządy Cytaty: Co to jest de­mok­racja: rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i de­cydują o wszystkim. -Janusz Korwin-Mikke


co to jest de­mok­racja-rządy-ludzi-którzy-nie znają ę-na niczym-i de­cydują-o wszystkim
Rządy Cytaty: Potomność powinna sądzić ludzi i rządy tylko w świetle ich czasów i okoliczności, w jakich przyszło im działać. -Napoleon Bonaparte


potomność-powinna-sądzić-ludzi-i-rządy-tylko-w-świetle-ich-czasów-i-okolicznoś-w-jakich-przyszło-im-działać
Rządy Cytaty: Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych?  -Jerzy Drobnik


trud­ne-py­tanie-czy-lep­sze-są rządy-głupców-czy-nierząd-mądrych 
Rządy Cytaty: Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne. -Napoleon Bonaparte


rządy-dotrzymują-słowa-tylko-wtedy-gdy-są-do-tego-zmuszone-lub-gdy-jest-to-dla-nich-korzystne
Rządy Cytaty: Dziś rządy smucą się, jeśli mają mędrców, bojąc się, by ci nie dojrzeli ich brudu i szkarady. -Jan Fedorowicz


dziś-rządy-smucą-ę-śli-mają-mędrców-bojąc-ę-by-nie-dojrzeli-ich-brudu-i-szkarady
Rządy Cytaty: Gdyby narody wiedziały, jak okrutne mogą być ich rządy w imię tak zwanej racji stanu, nie zostawiałyby rządom swoim tyle swobody. -Ludwik Hirszfeld


gdyby-narody-wiedziały-jak-okrutne-mogą-być-ich-rządy-w-imię-tak-zwanej-racji-stanu-nie-zostawiałyby-rządom-swoim-tyle-swobody
Rządy Cytaty: Rządy despotyczne, które po równi nadużywają zaszczytów, stanowisk i godności, czynią bez różnicy parobka z księcia i księcia z parobka. -Montesquieu


rządy-despotyczne-które-po-równi-nadużywają-zaszczytów-stanowisk-i-godnoś-czynią-bez-różnicy-parobka-z-księcia-i-księcia-z-parobka
Rządy Cytaty: To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty. -Erazm z Rotterdamu


Rządy Cytaty: Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą. -Milton Friedmann


rządy-nie-uczą-ę-niczego-tylko-ludzie-ę-uczą
Rządy Cytaty: Ludzie sprawujący publiczne rządy, tak gadatliwi i zaaferowani, robią wrzawę wokół trudności, ponieważ albo nie potrafią ich pokonać, albo nie umieją rządzić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


ludzie-sprawujący-publiczne-rządy-tak-gadatliwi-i-zaaferowani-robią-wrzawę-wokół-trudnoś-ponieważ-albo-nie-potrafią-ich-pokonać-albo-nie
Rządy Cytaty: Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.)  -Milton Friedman


rządy-nie uczą ę-nicze­go-tyl­ko ludzie ę-uczą-go­ver­nmen­ts-ne­ver-learn-on­ly peop­-learn-ang