Rządzić To Znaczy Móc Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie. -Charles de Gaulle
rządzić-to-znaczy-móc-na-wszystko-powiedzieć-nie
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą. -Albert Schweitzer
Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Życie - to jeszcze raz móc odetchnąć. Reszta nic nie znaczy. -Katherine Mansfield
Życie-to-jeszcze-raz-móc-odetchnąć-reszta-nic-nie-znaczy
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku. -Luise Rinser
co-to-właściwie-znaczy-być-dorosłym-to-znaczy-wiedzieć-że-nie-cudów-to-znaczy-wiedzieć-że-daremnie-żyło-ę-nadzieją-to-znaczy-być
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Jeżeli ko­goś powściąga pożąda­nie, to znaczy, że nie dość moc­no pożąda. -William Blake
jeżeli-ko­goś-powśąga-pożąda­nie-to znaczy-że nie dość-moc­no-pożąda
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan
na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: -Ta­to... Co to znaczy być zdrowym?- -Ach syn­ku... To znaczy po­siadać te sa­me cho­roby co wszys­cy inni.-  -karaczan19
ta­to-co to znaczy-być-zdrowym-ach-syn­ku-to znaczy-po­siadać-te ­me-cho­roby-co wszys­cy-inni- 
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: O si­le i mądrości: Mężczyz­na znaczy te­ren, ko­bieta znaczy mężczyznę. -Marcin Kossek
o ­-i mądroś-mężczyz­na-znaczy-te­ren-ko­bieta-znaczy-mężczyznę
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Łatwiej ustanawiać prawa niż rządzić. -Lew Tołstoj
Łatwiej-ustanawiać-prawa-ż-rządzić
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle. -Kolakowski
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Lepiej rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding
lepiej-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Każda kucharka powinna nauczyć się rządzić państwem. -Włodzimierz Lenin
każda-kucharka-powinna-nauczyć-ę-rządzić-państwem
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon
ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon
ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Lepiej jest rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding
lepiej-jest-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci. -Winston Churchill
prościej-jest-rządzić-narodem-ż-wychować-czwórkę-dzieci
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn. -Janina Wieczerska - Zabłocka
wolność-to-znaczy-odpowiedzialność-za-swe-czyny-a-nie-wstrzymywanie-ę-od-tych-czynów-wolność-to-znaczy-świadomy-czyn
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje. -Tomasz Mann
mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Le­piej jest rządzić w piek­le, niż być po­kojo­wym w niebie. -Henry Fielding
le­piej-jest rządzić-w piek­-ż-być-po­kojo­wym-w niebie
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Nie łatwo rządzić krajem, który posiada 246 gatunków sera. -Charles de Gaulle
nie-łatwo-rządzić-krajem-który-posiada-246-gatunków-sera
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach. -Solveee
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Jak trudno rządzić narodem produkującym więcej niż 300 gatunków sera! -Charles de Gaulle
jak-trudno-rządzić-narodem-produkującym-więcej-ż-300-gatunków-sera
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Wyk­ształco­ny nie znaczy oświecony... Dob­ry nie znaczy mistrz. -Duch_Sumienia
wyk­ształco­ny-nie znaczy-oświecony-dob­ry-nie znaczy-mistrz
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Sie­dział na tro­nie i łapał dech. Jak trud­no rządzić własną dupą, eh !  -Meron
sie­dział-na tro­nie-i łapał-dech-jak-trud­no-rządzić-własną-dupą-eh  
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Po­moc­ne może być przy­pom­nienie so­bie gorzkiej praw­dy, że gdy cudza wa­da szczególnie moc­no ko­goś iry­tuje, oz­nacza to, że nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­wać jej u siebie. -Gael Lindenfeld
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Bóg jest je­dynym by­tem, który, aby rządzić, nie ma na­wet pot­rze­by istnieć. -Charles Baudelaire
bóg-jest ­dynym-by­tem-który-aby rządzić-nie  na­wet-pot­rze­by-istnieć
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym. -Johann Wolfgang Goethe
naj­lep­szym-rządem-jest ten-który-nas-uczy-rządzić ę-samym
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna. -NightHuntress
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: W pysznych pałacach można znaleźć takich, którzy winni raczej trzody pasać, niż ludami rządzić. -Giovanni Boccaccio
w-pysznych-pałacach-można-znaleźć-takich-którzy-winni-raczej-trzody-pasać-ż-ludami-rządzić
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. -Abraham Lincoln
Żaden-człowiek-nie-jest-dostatecznie-dobry-żeby-rządzić-drugim-człowiekiem-bez-jego-zgody
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: - Ot. widzisz tak Ci strasznie włosy wy­padają. A wiesz kocha­niut­ka, że jak włosów tak dużo wy­pada, to znaczy, że ktoś Cię bar­dzo moc­no lecz skry­cie kocha ? - po­wie­działa mi kiedyś babcia. Włosów mam jeszcze wiele, ale przy­sięgam jeszcze trochę, a wyłysieje... I nie będzie ani włosów ani miłości.. -NieBędęJulią
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: W demokracji większość wysiłków wszystkich partii idzie na udowodnienie, że inne partie nie potrafią rządzić. A przecież to oczywiste. -Henry Louis Mencken
w-demokracji-większość-wysiłków-wszystkich-partii-idzie-na-udowodnienie-że-inne-partie-nie-potrafią-rządzić-a-przecież-to-oczywiste
Rządzić To Znaczy Móc Cytaty: Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim. -Charles Louis Montesquieu
kto-chce-rządzić-ludźmi-nie-powinien-gnać-ich-przed-sobą-lecz-sprawić-żeby-podążali-za-nim