Rządzić Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rządzić Cytaty: Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą. -Albert Schweitzer
Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą
Rządzić Cytaty: Łatwiej ustanawiać prawa niż rządzić. -Lew Tołstoj
Łatwiej-ustanawiać-prawa-ż-rządzić
Rządzić Cytaty: Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie. -Charles de Gaulle
rządzić-to-znaczy-móc-na-wszystko-powiedzieć-nie
Rządzić Cytaty: Każda kucharka powinna nauczyć się rządzić państwem. -Włodzimierz Lenin
każda-kucharka-powinna-nauczyć-ę-rządzić-państwem
Rządzić Cytaty: Lepiej rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding
lepiej-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Rządzić Cytaty: Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon
ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Rządzić Cytaty: Lepiej jest rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie. -Henry Fielding
lepiej-jest-rządzić-w-piekle-ż-być-pokojowym-w-niebie
Rządzić Cytaty: Prościej jest rządzić narodem, niż wychować czwórkę dzieci. -Winston Churchill
prościej-jest-rządzić-narodem-ż-wychować-czwórkę-dzieci
Rządzić Cytaty: Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon
ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą
Rządzić Cytaty: Nie łatwo rządzić krajem, który posiada 246 gatunków sera. -Charles de Gaulle
nie-łatwo-rządzić-krajem-który-posiada-246-gatunków-sera
Rządzić Cytaty: Le­piej jest rządzić w piek­le, niż być po­kojo­wym w niebie. -Henry Fielding
le­piej-jest rządzić-w piek­-ż-być-po­kojo­wym-w niebie
Rządzić Cytaty: Jak trudno rządzić narodem produkującym więcej niż 300 gatunków sera! -Charles de Gaulle
jak-trudno-rządzić-narodem-produkującym-więcej-ż-300-gatunków-sera
Rządzić Cytaty: Sie­dział na tro­nie i łapał dech. Jak trud­no rządzić własną dupą, eh !  -Meron
sie­dział-na tro­nie-i łapał-dech-jak-trud­no-rządzić-własną-dupą-eh  
Rządzić Cytaty: Bóg jest je­dynym by­tem, który, aby rządzić, nie ma na­wet pot­rze­by istnieć. -Charles Baudelaire
bóg-jest ­dynym-by­tem-który-aby rządzić-nie  na­wet-pot­rze­by-istnieć
Rządzić Cytaty: Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym. -Johann Wolfgang Goethe
naj­lep­szym-rządem-jest ten-który-nas-uczy-rządzić ę-samym
Rządzić Cytaty: Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody. -Abraham Lincoln
Żaden-człowiek-nie-jest-dostatecznie-dobry-żeby-rządzić-drugim-człowiekiem-bez-jego-zgody
Rządzić Cytaty: W pysznych pałacach można znaleźć takich, którzy winni raczej trzody pasać, niż ludami rządzić. -Giovanni Boccaccio
w-pysznych-pałacach-można-znaleźć-takich-którzy-winni-raczej-trzody-pasać-ż-ludami-rządzić
Rządzić Cytaty: W demokracji większość wysiłków wszystkich partii idzie na udowodnienie, że inne partie nie potrafią rządzić. A przecież to oczywiste. -Henry Louis Mencken
w-demokracji-większość-wysiłków-wszystkich-partii-idzie-na-udowodnienie-że-inne-partie-nie-potrafią-rządzić-a-przecież-to-oczywiste
Rządzić Cytaty: Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim. -Charles Louis Montesquieu
kto-chce-rządzić-ludźmi-nie-powinien-gnać-ich-przed-sobą-lecz-sprawić-żeby-podążali-za-nim
Rządzić Cytaty: Zak­rzepły fałsz teorii Dar­wi­na, to me­todycznie wciela­ny zabobon by nieustępli­wie rządzić ludźmi w poczu­ciu wyższości. 013  -wdech
zak­rzepły-fałsz-teorii-dar­wi­na-to me­todycznie-wciela­ny-zabobon-by-nieustępli­wie-rządzić-ludźmi-w poczu­ciu-wyższoś-013 
Rządzić Cytaty: Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. -Napoleon Bonaparte
nie-polityka-powinna-rządzić-ludźmi-lecz-ludzie-polityką
Rządzić Cytaty: Łatwo nauczyć panować, trudno nauczyć się rządzić. -Anonim
Łatwo-nauczyć-panować-trudno-nauczyć-ę-rządzić
Rządzić Cytaty: Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym. -Anonim
jaki-człowiek-jest-najmniej-pożyteczny-taki-który-nie-umie-ani-rządzić-ani-być-posłusznym
Rządzić Cytaty: Tylko prawda obraża. Słabość nigdy na nic się nie zda. Rządzić można tylko siłą i przez siłę. -Napoleon Bonaparte
tylko-prawda-obraża-słabość-nigdy-na-nic-ę-nie-zda-rządzić-można-tylko-łą-i-przez-łę
Rządzić Cytaty: Władcy o wiele więcej starają się, aby zdobyć dla siebie nowe obszary godziwymi lub niegodziwymi środkami, niż żeby dobrze rządzić tym, co już zdobyli. -Tomasz Morus
władcy-o-wiele-więcej-starają-ę-aby-zdobyć-dla-siebie-nowe-obszary-godziwymi-lub-niegodziwymi-środkami-ż-żeby-dobrze-rządzić-tym-co-już
Rządzić Cytaty: Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Rządzić Cytaty: ...władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe. -Montesquieu
władcy-którzy-chcieli-rządzić-despotycznie-zaczynali-zawsze-od-tego-aby-zjednoczyć-w-swojej-osobie-wszystkie-urzędy-wielu-zaś-królów-w
Rządzić Cytaty: Ludzie sprawujący publiczne rządy, tak gadatliwi i zaaferowani, robią wrzawę wokół trudności, ponieważ albo nie potrafią ich pokonać, albo nie umieją rządzić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
ludzie-sprawujący-publiczne-rządy-tak-gadatliwi-i-zaaferowani-robią-wrzawę-wokół-trudnoś-ponieważ-albo-nie-potrafią-ich-pokonać-albo-nie
Rządzić Cytaty: Kobieta jest głucha na wszelkie argumenty. Mężczyzna może ocalić swój kraj, rządzić całym światem, zdobyć wieczną sławę jako filozof, jedynie dla swej żony będzie zawsze tylko zwykłym głupcem. -Thornton Niven Wilder
Rządzić Cytaty: W demokracji wolno głupcom głosować; w dyktaturze wolno głupcom rządzić. -Bertrand Russell
w-demokracji-wolno-głupcom-głosować-w-dyktaturze-wolno-głupcom-rządzić
Rządzić Cytaty: Kto nie umie udawać, nie umie rządzić. -Ludwik XI
kto-nie-umie-udawać-nie-umie-rządzić
Rządzić Cytaty: Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Rządzić Cytaty: Ko­bieta jest głucha na wszel­kie ar­gu­men­ty. Mężczyz­na może oca­lić swój kraj, rządzić całym światem, zdo­być wie­czną sławę ja­ko fi­lozof, je­dynie dla swej żony będzie zaw­sze tyl­ko zwykłym głupcem. -Thornton (Niven) Wilder
Rządzić Cytaty: - A jakie jest największe kłamstwo świata? - To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata. -Paulo Coelho
Rządzić Cytaty: – A jakie jest największe kłamstwo świata? – To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata. -Paulo Coelho