Rządzie Cytaty

Rządzie Cytaty: Jest zwyczaj w krajach despotycznych, iż nie przystoi się zbliżyć do nikogo wyżej położonego od nas, nawet do króla, nie przynosząc mu podarku... Musi tak być w ustroju, gdzie nikt nie jest obywatelem; w rządzie, który wdraża pojęcie, iż wyższy nie jest nic winien niższemu; w rządzie, gdzie ludzie uważają się za związanych wzajem jedynie karami, jakie wymierzają jedni drugim... -Montesquieu


Rządzie Cytaty: Jed­na ak­torka w Rządzie to wys­tar­czająco dużo. -Eva Perón (Evita)


jed­na-ak­torka-w rządzie-to wys­tar­czająco-żo
Rządzie Cytaty: Mężczyźni przy winie rozmawiają o rządzie lub nierządzie. -Ryszard Podlewski


mężczyź-przy-winie-rozmawiają-o-rządzie-lub-nierządzie
Rządzie Cytaty: W moralnym rządzie świata dobro nie może być nigdy rezultatem zła. -Johann Gottlieb Fichte


w-moralnym-rządzie-świata-dobro-nie-może-być-nigdy-rezultatem-zła
Rządzie Cytaty: ...kiedy w rządzie ludowym prawa pójdą w niepamięć, państwo jest już zgubione, ile że stan ten może pochodzić jedynie ze skażenia rzeczypospolitej. -Montesquieu


kiedy-w-rządzie-ludowym-prawa-pójdą-w-niepamięć-państwo-jest-już-zgubione-ile-że-stan-ten-może-pochodzić-jedynie-ze-skażenia
Rządzie Cytaty: W rządzie despotycznym władza przechodzi całkowicie w ręce tego, komu się ją powierzy. Wezyr jest tam despotą; każdy zaś poszczególny urzędnik wezyrem. -Montesquieu


w-rządzie-despotycznym-władza-przechodzi-całkowicie-w-rę-tego-komu-ę-ją-powierzy-wezyr-jest-tam-despotą-każdy-zaś-poszczególny-urzędnik
Rządzie Cytaty: Politycy, którzy w opozycji zachowywali się jak odrzutowce, stają się w rządzie spokojni jak szybowce. -Ignazio Silone


politycy-którzy-w-opozycji-zachowywali-ę-jak-odrzutowce-stają-ę-w-rządzie-spokojni-jak-szybowce
Rządzie Cytaty: Sztuka, w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest czymś naprawdę niezmiernie ważnym. Premierzy i ministrowie finansów to wielkie figury wówczas, gdy są w rządzie, ale gdy schodzą ze sceny, nikt o nich nie pamięta. Tylko artyści są nieśmiertelni. -Aleksander Fleming


Rządzie Cytaty: Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili. -Montesquieu


Rządzie Cytaty: Są trzy rodzaje rządów: REPUBLIKAŃSKI, MONARCHICZNY i DESPOTYCZNY... rząd republikański to ten, w którym cały naród lub tylko część narodu posiada najwyższą władzę; monarchiczny, gdzie włada jeden, ale na podstawie praw starych i wiadomych; natomiast w rządzie despotycznym jeden człowiek, bez zobowiązań i bez prawideł, poddaje wszystko swojej woli i zachceniu. -Montesquieu