Rzad­ko Zmieniają Cytaty

Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. -Albert Schweitzer


modlitwy-nie-zmieniają-świata-ale-zmieniają-ludzi-a-ludzie-zmieniają-świat
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Ludzie się rzad­ko zmieniają, dla­tego głupotą jest im wy­baczać. Tym­bar­dziej jeśli wie­rzysz, że to miłość. -Mateusz Piecki Schizoidalny


ludzie ę-rzad­ko-zmieniają-dla­tego-głupotą-jest im wy­baczać-tym­bar­dziej śli-wie­rzysz-że to miłość
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń, to coś boskiego i nieśmiertelnego. -Antonio Rosmini


Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do po­ziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przy­jaciele, co udo­wad­nia, że przy­jaźń to coś bos­kiego i nieśmiertelnego. -Antonio Rosmini


Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Ludzie nie zmieniają his­to­rii, tak jak pta­ki nie zmieniają nieba. -P » Terry Pratchett » Mort


ludzie-nie zmieniają-his­to­rii-tak-jak pta­ki-nie zmieniają-nieba
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy. -Milton Friedman


rząd-nie roz­wiązu­-prob­lemów-rząd- tworzy
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: - Czuję. Strach.Boję się. - U nas jest nieoder­walny. Cze­go się boisz? - Siebie. - Od­czu­wamy to sa­mo w po­dob­nych mo­men­tach. Twój strach jest uzasadniony. - To noc. I Ty. - Os­tatnio rzad­ko by­wałam w no­cy, prawda? - Tak. Os­tatnio w ogóle rzad­ko by­wasz, gdziekol­wiek. Na­wet w sobie. M. -Przesiąknięta Obojętnością


Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Ma­py świata zmieniają od­kryw­cy i źli drukarze. -Wiesław Brudziński


ma­py-świata-zmieniają-od­kryw­cy-i źli-drukarze
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Tylko głupcy się nie zmieniają. -Gabriela Zapolska


Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Tyl­ko głup­cy się nie zmieniają. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Charaktery z natury złe nie zmieniają się. -Menander


charaktery-z-natury-złe-nie-zmieniają-ę
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Ludzie się zmieniają, al­bo my ich le­piej poznajemy. -Zielona15


ludzie ę-zmieniają-al­bo-my ich-­piej-poznajemy
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Życiowe ce­le się zmieniają i nie ma w tym nic dziwnego... -daniello


Życiowe-­ ę-zmieniają-i nie  w tym-nic-dziwnego
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Tylko najmądrzejsi i najgłupsi z ludzi nie zmieniają się. -Konfucjusz


tylko-najmądrzejsi-i-najgłupsi-z-ludzi-nie-zmieniają-ę
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Cha­rak­te­ry z na­tury złe nie zmieniają się. -Menander


cha­rak­te­ry-z na­tury-złe-nie zmieniają-ę
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett


historia-zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że-ją-zmieniają
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: Miłość jest wieczna, zmieniają się tylko partnerzy. -Martine Carol


miłość-jest-wieczna-zmieniają-ę-tylko-partnerzy
Rzad­ko Zmieniają Cytaty: His­to­ria ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett


his­to­ria- zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że ją zmieniają