Rzecz śliska Cytaty

Rzecz śliska Cytaty: Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


Rzecz śliska Cytaty: Wszelako przygoda im bardziej jest śliska a niebezpieczna, tym więcej godzi się ją podjąć i dokonać we wspaniałości ducha. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


wszelako-przygoda-im-bardziej-jest-śliska-a-niebezpieczna-tym-więcej-godzi-ę-ją-podjąć-i-dokonać-we-wspaniałoś-ducha
Rzecz śliska Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
Rzecz śliska Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Rzecz śliska Cytaty: Życie jest różnofalistym morzem, które nas wrażeniami bogaci. W tym morzu jest nieskończone wszystko. My z obnażonymi nerwami daliśmy nura w morze. Niech o każde włókno uderza odpowiednia mu fala! A jeśli zginiemy, lepiej skonać za życia niż gnić w zatęchłym mule ostrygą śliską i tępą! -Maria Komornicka


Rzecz śliska Cytaty: Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell


ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Rzecz śliska Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz


Rzecz śliska Cytaty: Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć! Tak więc i ja wniosłem mały [...] -Edward Stachura


Rzecz śliska Cytaty: Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze. -Philip Pullman


Rzecz śliska Cytaty: Mała rzecz, a grzeszy. -Tadeusz Gicgier


Rzecz śliska Cytaty: Nauka to trudna rzecz. -Anonim


nauka-to-trudna-rzecz
Rzecz śliska Cytaty: Przerażająca rzecz - życie. -Paul Cezanne


Rzecz śliska Cytaty: Polska to jest wielka rzecz. -Stanisław Wyspiański


Rzecz śliska Cytaty: Jaka to straszna rzecz życie. -Borys Pasternak


Rzecz śliska Cytaty: Podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie. -Homer


podróżowanie-to-najwspanialsza-rzecz-na-świecie
Rzecz śliska Cytaty: Piękna rzecz to wieczna przyjemność. -John Keats


piękna-rzecz-to-wieczna-przyjemność
Rzecz śliska Cytaty: Powodzenie jakaż to kojąca rzecz. -Gertruda Stein


powodzenie-jakaż-to-kojąca-rzecz
Rzecz śliska Cytaty: Rzecz piękna jest radością wieczną. -John Keats


rzecz-piękna-jest-radośą-wieczną