Rzecz Którą Cytaty

Rzecz Którą Cytaty: Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell


ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Rzecz Którą Cytaty: Doświadczenie to ta cudowna rzecz, która pozwala ci rozpoznać twe błędy, gdy znowu je popełnisz. -Franklin Jones


doświadczenie-to-cudowna-rzecz-która-pozwala-rozpoznać-twe-błędy-gdy-znowu-popełnisz
Rzecz Którą Cytaty: Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem. -Olga Tokarczuk


każda-rzecz-która-uda­-inną-by tym-­mym-wy­wołać-uczu­cia-jest kiczem
Rzecz Którą Cytaty: Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana. -Benjamin Constant


straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
Rzecz Którą Cytaty: Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie. -Francois Mauriac


na świecie-is­tnieje-­dyna-rzecz-war­-życia-bez­gra­nicznie-kochać-is­totę-która-kocha-nas-bezgranicznie
Rzecz Którą Cytaty: Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli -Albert Schweitzer


szczęście-to-jedyna-rzecz-która-ę-mnoży-śli-ę-ją-dzieli
Rzecz Którą Cytaty: Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. -Albert Schweitzer


szczęście-to-jedyna-rzecz-która-ę-mnoży-gdy-ę-ją-dzieli
Rzecz Którą Cytaty: Je­dyna rzecz, która ab­so­lut­nie nie jest kiczem, to nicość. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy


Rzecz Którą Cytaty: Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. -Albert Schweitzer


szczęście-to-jedyna-rzecz-która-ę-mnoży-śli-ę-ją-dzieli
Rzecz Którą Cytaty: Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście. -Artur Schopenhauer


wesołość-to-jedyna-rzecz-która-w-gotówce-daje-szczęście-wszystko-inne-to-tylko-weksel-na-szczęście
Rzecz Którą Cytaty: We­sołość to je­dyna rzecz, która w gotówce da­je szczęście, wszys­tko in­ne to tyl­ko wek­sel na szczęście. -Arthur Schopenhauer


we­sołość-to ­dyna-rzecz-która-w gotówce-da­-szczęście-wszys­tko-in­ne-to tyl­ko-wek­sel-na szczęście
Rzecz Którą Cytaty: Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie. -Francois Mauriac


na-świecie-istnieje-jedyna-rzecz-warta-życia-bezgranicznie-kochać-istotę-która-kocha-nas-bezgranicznie
Rzecz Którą Cytaty: Są kobiety, które sądzą, że jedyna rzecz, jaka się w nich liczy, to ta odrobina cienia, którą zaczyna się ich dekolt. -Ramon Gomez De La Serna


są-kobiety-które-sądzą-że-jedyna-rzecz-jaka-ę-w-nich-liczy-to-odrobina-cienia-którą-zaczyna-ę-ich-dekolt
Rzecz Którą Cytaty: Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor. -Józef Beck


jest-tylko-jedna-rzecz-w-życiu-ludzi-narodów-i-państw-która-jest-bezcenna-tą-rzeczą-jest-honor
Rzecz Którą Cytaty: Jest tyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi, na­rodów i państw, która jest bez­cenną. Tą rzeczą jest honor. -Józef Beck


jest-tyl­ko-jed­na-rzecz-w życiu-ludzi-na­rodów-i państw-która-jest bez­cenną-tą rzeczą-jest honor
Rzecz Którą Cytaty: Nie staraj się być nowoczesny. To jedyna rzecz, która - cokolwiek byś nie uczynił - niestety cię nie ominie. -Salvador Dali


nie-staraj-ę-być-nowoczesny-to-jedyna-rzecz-która-cokolwiek-byś-nie-uczynił-niestety-ę-nie-ominie
Rzecz Którą Cytaty: Jedyna rzecz, którą warto posiąść to prawda, jest bardziej przejmująca od miłości, bardziej radosna i roznamiętniająca. Nie zawiedzie nigdy, gdy wszystko inne zawodzi. -Katherine Mansfield


jedyna-rzecz-którą-warto-posiąść-to-prawda-jest-bardziej-przejmująca-od-miłoś-bardziej-radosna-i-roznamiętniająca-nie-zawiedzie-nigdy-gdy
Rzecz Którą Cytaty: Nie sta­raj się być no­woczes­ny. To je­dyna rzecz, która ? co­kol­wiek byś nie uczy­nił ? nies­te­ty cię nie ominie. -Salvador Dalí


nie-sta­raj ę-być-no­woczes­ny-to ­dyna-rzecz-która- co­kol­wiek-byś-nie uczy­ł- nies­te­ty-ę-nie ominie