Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty

Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie…  -Papillondenuit


otaczając ę-rzecza­mi-nie za­pełnisz-pus­tki-w sercu-uciekając-do ludzi-nie za­lud­nisz-samotnoś-hałasem-nie oszu­kasz-ciszy-ona
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo. -Homer


rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dawać-zwycięstwo
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie. -Anonim


rzeczą-ludzką-jest-błądzić-rzeczą-głupców-trwać-w-błędzie
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Symbol seksu staje się rzeczą, a ja nienawidzę być rzeczą. -Marilyn Monroe


symbol-seksu-staje-ę-rzeczą-a-ja-nienawidzę-być-rzeczą
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo. -Homer


rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dać-zwycięstwo
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć. -Emanuel Kant


rzeczą-zmysłów-jest-oglądać-rzeczą-intelektu-myść
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


błądze­nie-jest rzeczą-ludzką-ale-dob­ro­wol­ne-trwa­nie-w błędzie-jest rzeczą-diabelską
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Cze­kam ... Ale nie przychodź Będzie cu­dow­nie Ser­ce roz­piep­rzy mi żeb­ra z tęskno­ty Mózg wy­leje mo­je mys­li na stół Wiesz jak ma bo­leć ... Żeby za­bić Żeby zra­nić Dziś mnie już nie wypijesz Nie na­pełnisz ... Nie na­sycisz się spełnieniem. Cze­kam na Ciebie Ale ty nie przyj­dziesz I dob­rze ... Bo lu­bię cier­pieć Cze­kając na Ciebie... -ReniaSilva


Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi. -Soren Aabye Kierkegaard


Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Kocha­nie siebie jest rzeczą najtrudniejszą. -Tim Guénard


kocha­nie-siebie-jest rzeczą-najtrudniejszą
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską. -Hipokrates


uśmie­rza­nie-bólu-jest rzeczą-boską
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Człowiek nie jest żadną rzeczą, lecz dramatem. -Jose Ortega Y Gasset


człowiek-nie-jest-żadną-rzeczą-lecz-dramatem
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Nie mogąc dojść do ce­lu, zap­rzecza się je­go istnieniu. -Antoni Kępiński


nie-mogąc-dojść-do ­lu-zap­rzecza ę-­go-istnieniu
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Odpowiedniejszą rzeczą jest śmiać się z życia, a nie lamentować. -Seneka


odpowiedniejszą-rzeczą-jest-śmiać-ę-z-życia-a-nie-lamentować
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Miłość nie zap­rzecza rzeczy­wis­tości, ale ją przekształca. -Primo Mazzolari


miłość-nie zap­rzecza-rzeczy­wis­toś-ale-ją przekształca
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Za późno przyznajemy, że jedyną rzeczą, której nie żałujemy, to nasze błędy. -Oscar Wilde


za-późno-przyznajemy-że-jedyną-rzeczą-której-nie-żałujemy-to-nasze-błędy
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką. -Jacek Kaczmarski


nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
Rzecza­mi Nie za­pełnisz Cytaty: Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bruno Schulz


czy-to nie jest wielką-rzeczą- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko