Rzecza­mi Cytaty

Rzecza­mi Cytaty: Ważną rzeczą jest stale zadawać pytania. -Albert Einstein


ważną-rzeczą-jest-stale-zadawać-pytania
Rzecza­mi Cytaty: Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana -Peter Drucker


jedyną-stałą-rzeczą-w-organizacji-jest-zmiana
Rzecza­mi Cytaty: Przekonania każdego człowieka są go świętą rzeczą i należy je szanować. -Anonim


przekonania-każdego-człowieka-są-go-świętą-rzeczą-i-należy-szanować
Rzecza­mi Cytaty: Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć. -Luise Rinser


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Rzecza­mi Cytaty: Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć. -Luise Rinser


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Rzecza­mi Cytaty: Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku. -Ignacy Paderewski


najważniejszą-rzeczą-w-życiu-jest-świadomość-spełnienia-obowiązku
Rzecza­mi Cytaty: Człowiek nie jest żadną rzeczą, lecz dramatem. -Jose Ortega Y Gasset


człowiek-nie-jest-żadną-rzeczą-lecz-dramatem
Rzecza­mi Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat


jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę
Rzecza­mi Cytaty: Nie mogąc dojść do ce­lu, zap­rzecza się je­go istnieniu. -Antoni Kępiński


nie-mogąc-dojść-do ­lu-zap­rzecza ę-­go-istnieniu
Rzecza­mi Cytaty: Rzeczą najmniej wybaczalną jest nikczemna hierarchia wartości. -Henryk Elzenberg


rzeczą-najmniej-wybaczalną-jest-nikczemna-hierarchia-wartoś
Rzecza­mi Cytaty: Pierwsza rzeczą, którą Bóg uczynił jest miłość. -Giorgos Seferis


pierwsza-rzeczą-którą-bóg-uczynił-jest-miłość
Rzecza­mi Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Rzecza­mi Cytaty: Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy. -Honoré de Balzac


praw­dzi­we-szczęście-jest rzeczą-wy­łku-od­wa­gi-i pracy
Rzecza­mi Cytaty: Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską. -Hipokrates


uśmie­rza­nie-bólu-jest rzeczą-boską
Rzecza­mi Cytaty: Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą. -Milan Kundera


pry­wat­ność-człowieka-jest rzeczą-świętą
Rzecza­mi Cytaty: Piękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie. -Sokrates


piękno-jest ­dyną-rzeczą-boską-i widzialną-jednocześnie
Rzecza­mi Cytaty: Naj­cięższą rzeczą na świecie jest pus­ta kieszeń. -Janusz Białecki


naj­ęższą-rzeczą-na świecie-jest pus­-kieszeń
Rzecza­mi Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy