Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty

Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore


pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Nadzieja to dob­ra rzecz. Może naj­lep­sza ze wszys­tkich. A ta­kie nig­dy nie umierają. -Autor nieznany


nadzieja-to dob­ra-rzecz-może naj­lep­sza-ze wszys­tkich-a ­kie-nig­dy-nie umierają
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Dzisiaj miłość jest ogniem przytłumionym podczas gdy nadzy ludzie umierają z zimna ściskając chciwymi palcami kawałki rzeczy, które upierają się ciągle nazywać miłością. -Michel Quoist


dzisiaj-miłość-jest-ogniem-przytłumionym-podczas-gdy-nadzy-ludzie-umierają-z-zimna-ściskając-chciwymi-palcami-kawałki-rzeczy-które-upierają
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia


rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026


Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty:


nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Dla ukocha­nej oso­by ro­bisz rzeczy, o których byś nig­dy nie pomyślał. -Bruno


dla-ukocha­nej-oso­by-ro­bisz-rzeczy-o których-byś-nig­dy-nie pomyśł
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nig­dy ich nie osiągnie. -Heraklit z Efezu


kto-nie dąży-do rzeczy-niemożli­wych-nig­dy-ich-nie osiągnie
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Można odeb­rać mi światło, bym już nig­dy nic nie uj­rzała... Można związać me ciało, bym już nig­dy więcej nie uciekła... Można też odeb­rać mi zmysły, bym przes­tała odróżniać sny od rzeczy­wis­tości... Ale nikt nie od­bie­rze mi wyobraźni. -Papillondenuit


Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Nig­dy nie na­leży wy­dawać sądu o rzeczy na pod­sta­wie ka­ryka­tury, którą z niej uczyniono. -Mikołaj Gogol


nig­dy-nie na­ży-wy­dawać-są-o rzeczy-na pod­sta­wie-ka­ryka­tury-którą-z niej-uczyniono
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Naj­ważniej­sze, abyśmy nig­dy nie przes­ta­li za­dawać py­tań. Cieka­wość ma swo­je włas­ne rac­je is­tnienia. Nie sposób nie oniemieć z zachwy­tu, gdy kon­tem­plu­je się ta­jem­ni­ce wie­czności, życia, czy też wspa­niałej struk­tu­ry rzeczy­wis­tości. Wys­tar­czy spróbo­wać pojąć choćby drob­ny frag­ment tej ta­jem­ni­cy każde­go dnia. Nig­dy nie wol­no ut­ra­cić tej świętej ciekawości. -Albert Einstein


Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. -Albert Camus


ludzie-umierają-i-nie-są-szczęśliwi
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Miłość to spra­wa ideal­na, małżeństwo - real­na. Połącze­nie rzeczy real­nej z idealną nig­dy nie uchodzi bezkarnie. -Johann Wolfgang Goethe


miłość-to spra­wa-ideal­na-łżeństwo- real­na-połącze­nie rzeczy-real­nej-z idealną-nig­dy-nie uchodzi-bezkarnie
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ci, których kochamy, nie umierają. Bo miłość to nieśmiertelność. -Emily Dickinson


ci-których-kochamy-nie-umierają-bo-miłość-to-nieśmiertelność
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


ci-których-kocha­my-nie umierają-bo miłość-jest nieśmiertelna
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Śmierć nadaje piękno życiu. Tylko sztuczne kwiaty nie umierają. -Małgorzata Musierowicz


Śmierć-nadaje-piękno-życiu-tylko-sztuczne-kwiaty-nie-umierają
Rzeczy Nig­dy Nie umierają Cytaty: Śmierć na­daje piękno życiu. Tyl­ko sztuczne kwiaty nie umierają. -Małgorzata Musierowicz


Śmierć-na­daje-piękno-życiu-tyl­ko sztuczne-kwiaty-nie umierają