Rzeczywistość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć. -Matylda Canetti
rzeczywistość-jest-czymś-samoistym-rzeczywistość-jest-wszystkim-ten-kto-ę-kryje-przed-rzeczywistośą-nie-zasługuje-na-to-żeby-żyć
Rzeczywistość Cytaty: Sny rodzą rzeczywistość. -Charles Louis Montesquieu
Rzeczywistość Cytaty: Miłość to rzeczywistość w krainie fantazji. -Charles Maurice
miłość-to-rzeczywistość-w-krainie-fantazji
Rzeczywistość Cytaty: Miłość: rzeczywistość w krainie fantazji. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Rzeczywistość Cytaty: Miłość - iluzja skrzydeł, a rzeczywistość łańcuchów. -Sydney Smith
miłość-iluzja-skrzydeł-a-rzeczywistość-łańcuchów
Rzeczywistość Cytaty: Możliwości są bardziej przerażające niż rzeczywistość. -Soren Aabye Kierkegaard
Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia. -Władysław Stanisław Reymont
Rzeczywistość Cytaty: Człowiek to is­to­ta, która przeczu­cia zmienia w rzeczywistość. -Sakaguchi Ango
człowiek-to is­to­-która-przeczu­cia-zmienia-w rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Pragnienie cudu jest najwyższą niezgodą na rzeczywistość. -Stefan Napierski
pragnienie-cudu-jest-najwyższą-niezgodą-na-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Zuchwalstwo popłaca. Z mydlenia oczu może wyjść rzeczywistość. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
Rzeczywistość Cytaty: Dobrze, gdy niekiedy rzeczywistość pokazuje figę ideologii. -Zbigniew Waydyk
dobrze-gdy-niekiedy-rzeczywistość-pokazuje-figę-ideologii
Rzeczywistość Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini
siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Prag­nienie cu­du jest naj­wyższą niez­godą na rzeczywistość. -Stefan Napierski
prag­nienie-cu­-jest naj­wyższą-niez­godą-na rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Każda rzeczywistość jest ślepa i od ludzi domaga się twarzy. -Nikos Kazantzakis
każda-rzeczywistość-jest-ślepa-i-od-ludzi-domaga-ę-twarzy
Rzeczywistość Cytaty: Wino czyni ubogiego bogatym w fantazje, a bogatego biednym w rzeczywistość. -Platon
wino-czyni-ubogiego-bogatym-w-fantazje-a-bogatego-biednym-w-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. -Tadeusz Żeleński - Boy
Rzeczywistość Cytaty: Nie rzeczywistość, ale skala naszych wymagań decyduje o stopniu zadowolenia. -Anonim
nie-rzeczywistość-ale-skala-naszych-wymagań-decyduje-o-stopniu-zadowolenia
Rzeczywistość Cytaty: Ludzie są zaiste dziwaczni: bardziej cenią swoje mniemania niż rzeczywistość . -Anonim
ludzie-są-zaiste-dziwaczni-bardziej-cenią-swoje-mniemania-ż-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Aby istnieć, trzeba mieć wokół siebie rzeczywistość, która trwa. -Antoine De Saint - Exupery
aby-istnieć-trzeba-mieć-wokół-siebie-rzeczywistość-która-trwa
Rzeczywistość Cytaty: Marze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną ; mo­je- niszczą rzeczywistość. -thrillofit
marze­nia-po­siadają-moc-­truk­cyjną-mo­-niszczą-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator
Rzeczywistość Cytaty: Większość technologii ma świetlisty awers, ale życie dało im rewers – czarną rzeczywistość. -Stanisław Lem
większość-technologii-świetlisty-awers-ale-życie-dało-im-rewers-czarną-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Próżno myśl geniuszu świat cały pozłaca, Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. -Juliusz Słowacki
próżno-myśl-geniuszu-świat-cały-pozłaca-na-każdym-szczeblu-życia-rzeczywistość-czeka
Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem. -Mark Twain
rzeczywistość-prześciga-wszelką-fantazję-bo-fantazja-musi-ę-jednak-liczyć-z-jakimś-prawdopodobieństwem
Rzeczywistość Cytaty: Pol­ska rzeczywistość długi weekend - krótkie życie (spra­wił Dark Smurf)  -onejka
pol­ska-rzeczywistość-długi-weekend- krótkie-życie-spra­wił-dark-smurf 
Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest częstokroć dziwniejsza od fikcji, bo od rzeczywistości nie wymaga się żeby była logiczna. -Anonim
rzeczywistość-jest-częstokroć-dziwniejsza-od-fikcji-bo-od-rzeczywistoś-nie-wymaga-ę-żeby-była-logiczna
Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość dzisiejsza jest bystrym strumieniem, w którym roi się od ludzi nie umiejących pływać. -Tennessee Williams
rzeczywistość-dzisiejsza-jest-bystrym-strumieniem-w-którym-roi-ę-od-ludzi-nie-umiejących-pływać
Rzeczywistość Cytaty: Nie dość, że nieszczęśliwego trapi szpetna rzeczywistość, ale jej jeszcze piękne sny pomagają. -Daniel Zgliński
nie-dość-że-nieszczęśliwego-trapi-szpetna-rzeczywistość-ale-jej-jeszcze-piękne-sny-pomagają
Rzeczywistość Cytaty: Większość techno­logii ma świet­listy awers, ale życie dało im re­wers – czarną rzeczywistość. -Stanisław Lem
większość-techno­logii- świet­listy-awers-ale-życie-dało-im re­wers- czarną-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory. -Henryk Sienkiewicz
nie-rzeczywistość-sama-ale-serce-z-jakim-ku-niej-przystępujemy-daje-rzeczom-kształty-i-kolory
Rzeczywistość Cytaty: Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marzeń w rzeczywistość. -Léon-Joseph Suenens
nadzieja-nie jest marze­niem-lecz-spo­sobem-przek­ształca­nia-marzeń-w rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Za pośrednictwem aparatu [fotograficznego] człowiek staje się turystą oglądającym rzeczywistość innych ludzi, a w końcu także i własną. -Susan Sontag
za-pośrednictwem-aparatu-fotograficznego-człowiek-staje-ę-turystą-oglądającym-rzeczywistość-innych-ludzi-a-w-końcu-także-i-własną
Rzeczywistość Cytaty: mgła wsącza się mlaszcząc po­wygi­nane światłocienie prze­nikają rzeczywistość ot­wierając bramy an­tyświata mo­jej wyobraźni an­tyego usiłuje wśliz­gnąć się w mój wymiar uśmie­chając się wrednie czaj­nik za­mienia się częściowo w an­tyczaj­nik sycząc zajadle an­tyołówek usiłuje uciec z mo­jej ręki wy­ginając się rozpaczliwie mo­nitor de­for­mując rzeczywistość ku­si abym przeszedł na drugą stronę dźwięki roz­ciągają się histerycznie lam­pa usiłuje złapać mnie na wędkę a wszys­tko zaczęło się po tam­tej nocy kiedy to było sam już nie wiem a może jes­tem już w moim antyświecie *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Rzeczywistość Cytaty: Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość. -Charles de Gaulle
po­lity­ka-kiedy-jest sztuką-oraz-służbą-a nie narzędziem-wy­zys­ku-to działanie-na rzecz-ideału-pop­rzez-rzeczywistość
Rzeczywistość Cytaty: Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż nie cała dana jest w doświadczeniu. -Zofia Nałkowska
rzeczywistość-jest-do-wytrzymania-gdyż-nie-cała-dana-jest-w-doświadczeniu