Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty

Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Od każdej rzeczywistości ważniejsza jest konieczność. Wobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna. -Zofia Nałkowska


od-każdej-rzeczywistoś-ważniejsza-jest-konieczność-wobec-koniecznoś-rzeczywistość-jest-bezbronna
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym. -Bruno Schulz


istotą-rzeczywistoś-jest-sens-co-nie-sensu-nie-jest-dla-nas-rzeczywiste-każdy-fragment-rzeczywistoś-żyje-dzięki-temu-że-udział-w-jakimś
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy. -Albert Einstein


wyobraźnia-ważniejsza-jest-od-wiedzy
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. -Albert Einstein


wyobraźnia-jest-ważniejsza-od-wiedzy
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Ważniejsza jest sprawiedliwość niż miłość. -Henri Millon Montherlant


Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Wyobraźnia jest o wiele ważniejsza niż wiedza. -Albert Einstein


wyobraźnia-jest-o-wiele-ważniejsza-ż-wiedza
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości. -Anna Pogonowska


prawda-to-potwierdzenie-istniejącej-rzeczywistoś-piękno-to-nie-tylko-obietnica-ale-i-rękojmia-innej-rzeczywistoś
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Chleb jest ważny, wolność jest ważniejsza, ale najważniejsza jest niezłomna wierność i wierna adoracja. -Alfred Delp


chleb-jest-ważny-wolność-jest-ważniejsza-ale-najważniejsza-jest-niezłomna-wierność-i-wierna-adoracja
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. -Theodore Isaac Rubin


dobroć-jest-ważniejsza-ż-mądrość-a-uznanie-tej-prawdy-to-pierwszy-krok-do-mądroś
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia. -Katherine Mansfield


Żyć-bez-pracy-raczej-popełć-samobójstwo-a-więc-praca-ważniejsza-jest-od-życia
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie. -Marlena Dietrich


piękność-jest-dla-kobiety-ważniejsza-ż-inteligencja-bo-mężczyźnie-łatwiej-przychodzi-patrzenie-ż-myślenie
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Nie oko i ręka zawierają małżeństwo, lecz rozum i serce. Choć ważną jest rzeczą żenić się z miłości, ważniejszą jeszcze - w małżeństwie miłość utrzymać. -Bayard Taylor


nie-oko-i-ręka-zawierają-łżeństwo-lecz-rozum-i-serce-choć-ważną-jest-rzeczą-żenić-ę-z-miłoś-ważniejszą-jeszcze-w-łżeństwie
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Uczciwość w życiu narodu gra ważniejszą rolę niż genialny człowiek. -Seweryn Goszczyński


uczciwość-w-życiu-narodu-gra-ważniejszą-rolę-ż-genialny-człowiek
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Wspaniale jest mieć miliardy dolarów czy być bogatym ale znacznie ważniejsze jest zdrowie, znacznie ważniejsza jest rodzina. Kiedy jesteś bystry i wiesz co robisz możesz zarabiać pieniądze ale zdrowie i rodzina są na pierwszym miejscu. -Donald Trumph


Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Cynizm jest to udana próba zobaczenia świata, jakim jest on w rzeczywistości. -Jean Genet


cynizm-jest-to-udana-próba-zobaczenia-świata-jakim-jest-on-w-rzeczywistoś
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Cy­nizm jest to uda­na próba zo­bacze­nia świata, ja­kim jest on w rzeczywistości. -Jean Genet


cy­nizm-jest to uda­na-próba-zo­bacze­nia-świata-ja­kim-jest on w rzeczywistoś
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Doskonałość jest niczym innym, jak ilością rzeczywistości. Doskonałe jest jedynie to, co nie posiada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz


doskonałość-jest-niczym-innym-jak-ilośą-rzeczywistoś-doskonałe-jest-jedynie-to-co-nie-posiada-ograniczeń
Rzeczywistości Ważniejsza Jest Cytaty: Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. -Martin Luther King


miłość-jest-kluczem-który-otwiera-drzwi-do-najwyższej-rzeczywistoś