Rzeczywistości Cytaty

Rzeczywistości Cytaty: Prawda to potwierdzenie istniejącej rzeczywistości. Piękno to nie tylko obietnica, ale i rękojmia innej rzeczywistości. -Anna Pogonowska


prawda-to-potwierdzenie-istniejącej-rzeczywistoś-piękno-to-nie-tylko-obietnica-ale-i-rękojmia-innej-rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym. -Bruno Schulz


istotą-rzeczywistoś-jest-sens-co-nie-sensu-nie-jest-dla-nas-rzeczywiste-każdy-fragment-rzeczywistoś-żyje-dzięki-temu-że-udział-w-jakimś
Rzeczywistości Cytaty: Kineskopy telewizorów to prezerwatywy rzeczywistości. -Dieter Hildebrandt


kineskopy-telewizorów-to-prezerwatywy-rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Styl - to no­we widze­nie rzeczywistości. -Stefan Napierski


Rzeczywistości Cytaty: Sen - ucie­czką od rzeczywistości  -Ryder


sen- ucie­czką-od rzeczywistoś 
Rzeczywistości Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Rzeczywistości Cytaty: Wyglądasz te­raz piękniej, niż w rzeczywistości. -Woody Allen


wyglądasz-te­raz-piękniej-ż-w rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Dłonią rzeczywistości zepsutych odłamków dotykasz. -Dorota Masłowska


dłonią-rzeczywistoś-zepsutych-odłamków-dotykasz
Rzeczywistości Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości. -Friedrich von Schiller


Rzeczywistości Cytaty: Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości. -opuszczona


wolę-znać-prawdę-ż-kłam­li­wy-ob­raz-rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Przy­padek często by­wa ar­chi­tek­tem rzeczywistości. -Ryder


przy­padek-często-by­wa-ar­chi­tek­tem-rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Miłość to poprzestanie na rzeczywistości, nie chęć wyczerpania jej. -Stefan Napierski


miłość-to-poprzestanie-na-rzeczywistoś-nie-chęć-wyczerpania-jej
Rzeczywistości Cytaty: Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. -Martin Luther King


miłość-jest-kluczem-który-otwiera-drzwi-do-najwyższej-rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości. -Tośka_93


cza­sem-war­to-zro­bić-so­bie-ur­lop-od rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Ból jest naj­lep­szym spraw­dzianem rzeczywistości. -Antoni Kępiński


ból-jest naj­lep­szym-spraw­dzianem-rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Ludzkość nie może znieść zbyt wielkiej dawki rzeczywistości. -Thomas Stearns Eliot


ludzkość-nie-może-znieść-zbyt-wielkiej-dawki-rzeczywistoś
Rzeczywistości Cytaty: Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty. -Emil Zola


sztuka-jest-wycinkiem-rzeczywistoś-widzianym-przez-temperament-artysty
Rzeczywistości Cytaty: W rzeczywistości nie poznajemy niczego, ponieważ prawda kryje się w głębi. -Demokryt


w-rzeczywistoś-nie-poznajemy-niczego-ponieważ-prawda-kryje-ę-w-głębi