Rzeką Cytaty

Rzeką Cytaty: Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas. -Ludwik Jerzy Kern


lato-lato-lato-czeka-razem-z-latem-czeka-rzeka-razem-z-rzeką-czeka-las-a-tam-ągle-nia-nas
Rzeką Cytaty: Głęboka rzeka nie huczy. -Anonim


głęboka-rzeka-nie-huczy
Rzeką Cytaty: Poszar­pa­ne myśli, płyną rzeką atramentu, pisząc listy. -cytlopka


poszar­pa­ne-myśli-płyną-rzeką-atramentu-pisząc-listy
Rzeką Cytaty: Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. -Seneka Młodszy


piękna-kobieta-jest-jak-rzeka-w-której-ą-mędrcy
Rzeką Cytaty: Źródło zwykle nie pochwala drogi, którą wybrała rzeka. -Jean Cocteau


Źródło-zwykle-nie-pochwala-drogi-którą-wybrała-rzeka
Rzeką Cytaty: Można sobie wyobrazić, że rzeka popłynie w górę, ale nie że w poprzek. -Anonim


można-sobie-wyobrazić-że-rzeka-popłynie-w-górę-ale-nie-że-w-poprzek
Rzeką Cytaty: Niektórzy do­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu, gdy już są za rzeką. -Władysław Grzeszczyk


niektórzy-do­piero-wte­dy-walą-pros­to-z mos­-gdy-już-są za rzeką
Rzeką Cytaty: Wszys­tko pow­sta­je wsku­tek prze­ciwieństw, a wszechcałość płynie jak rzeka. -Heraklit z Efezu


wszys­tko-pow­sta­-wsku­tek-prze­ciwieństw-a wszechcałość-płynie-jak rzeka
Rzeką Cytaty: z naszym rozumieniem jest jak z rwącą rzeką jeśli coś pominiesz popłyniesz za blisko al­bo... za daleko  -wdech


z naszym-rozumieniem-jest-jak z rwącą-rzeką-śli-coś-pominiesz-popłyniesz-za blisko-al­bo-za daleko 
Rzeką Cytaty: Sława jest jak rzeka, która wynosi na wierzch przedmioty lekkie, i wydęte, a zatapia ciężkie i solidne. -Franciszek Bacon


sława-jest-jak-rzeka-która-wynosi-na-wierzch-przedmioty-lekkie-i-wydęte-a-zatapia-ężkie-i-solidne
Rzeką Cytaty: Kiedyś była dziką rzeką, on uczy­nił z niej cichy staw by później pog­nać swoim nur­tem ku in­nym rzekom. -loquentia


kiedyś-była-dziką-rzeką-on uczy­ł-z niej-cichy-staw-by później-pog­nać-swoim-nur­tem-ku in­nym-rzekom
Rzeką Cytaty: Praw­da jest wo­koło każde­go z nas. Łapiemy te wy­god­ne, wspiera­my się ty­mi szyb­ki­mi, za­pomi­nając o tych da­leko, cza­sami tuż za na­mi, to za rzeką czasami. -Kedar


praw­da-jest wo­koło-każde­go-z nas-Łapiemy te wy­god­ne-wspiera­my ę-ty­mi-szyb­ki­mi-za­pomi­nając-o tych-da­leko-cza­sami
Rzeką Cytaty: Bóg jest źródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki. -Anonim


bóg-jest-źródłem-jezus-jest-rzeką-która-wypływa-z-tego-źródła-a-duch-Święty-jest-prądem-tej-rzeki
Rzeką Cytaty: nad rzeką wspomnień głosy przy­rody niosą ukojenie pochmur­ne odpłynęły z nurtem niebo gra­natem przebarwione po­now­nie otu­lone białym welonem twarz w uśmiech stroję Krys­ty­na A.Sz. 26.05.2016r. -krysta


Rzeką Cytaty: Kiedy nie można znaleźć nawet śladu rodzinnego domu, kiedy odmienione są drzewa i rzeka, jedynym głosem, jaki spodziewamy się usłyszeć od pielgrzyma, jest głos rozpaczy, lament, gorycz. -Julia Hartwing


kiedy-nie-można-znaleźć-nawet-śladu-rodzinnego-domu-kiedy-odmienione-są-drzewa-i-rzeka-jedynym-głosem-jaki-spodziewamy-ę-usłyszeć-od
Rzeką Cytaty: FYR­FLE­RYK O POSZU­KIWA­NIU WE­NY MUZ... Nad prasłowiańską rzeką Drwęcą Poeci przy­rodze­niem wenę nęcą Zaś seks z Iowa mulatką Im poez­ji matką A i Duch Święty darzy tym odszczepieńcom  -fyrfle


Rzeką Cytaty: nad rzeką Regą na miłym spa­cerze spot­kał mnie pan i mówiąc szczerze choć lat miał na oko czter­dzieści kilka roz­mo­wa trwała jak krótka chwilka bo był właściwą osobą przy sterze  -Starlight


Rzeką Cytaty: a po co mi księżyc do ciebie wyję łzy toną w ślepkach twoich czy moich na ogon popatrz ser­duszkiem merdam a ty.............................. jak uczuć rzeka jak rze­ka niewierna pies­kiem odpływam żeg­naj... (Fa­fik z Portalu)  -nicola-57