Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca. -Mark Twain
rzuć-kamieniem-w-tłum-a-zawsze-trafisz-w-głupca
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Szko­da poety, który idzie w tłum. Tłum nie szu­ka poez­ji. Krok tłumu nie jest ryt­mem wiersza. -Tadeusz Borowski
szko­da-poety-który-idzie-w tłum-tłum nie szu­ka-poez­ji-krok tłumu-nie jest ryt­mem-wiersza
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Rzuć szczęścia­rza do wo­dy, a wypłynie z rybą w zębach. -Julian Tuwim
rzuć-szczęścia­rza-do wo­dy-a wypłynie-z rybą-w zębach
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Rzuć ka­mień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy. -Maryla Wolska
rzuć-ka­mień-w kałużę-będziesz-miał-błoto-na twarzy
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Rzuć kamień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy. -Maryla Wolska
rzuć-kamień-w-kałużę-będziesz-miał-błoto-na-twarzy
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. -Stanisław Czosnowski
cierpienie-jest-kamieniem-probierczym-naszej-własnej-wartoś
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: kiedy tonę tak we łzach rzuć okiem mos­ty dały mi popalić  -liliowięc
kiedy-ę-tak-we łzach-rzuć-okiem-mos­ty-dały-mi popalić 
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: W kobietę nigdy nie ciskaj kamieniem, chyba że jest to kamień szlachetny. -Francoise Sagan
w-kobietę-nigdy-nie-ciskaj-kamieniem-chyba-że-jest-to-kamień-szlachetny
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Prawo, gdy nie ma nic z boskiego daru, jest kamieniem u szyi. -Kostis Palamas
prawo-gdy-nie-nic-z-boskiego-daru-jest-kamieniem-u-szyi
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. -Jezus Chrystus
kto-z-was-jest-bez-grzechu-niech-pierwszy-rzuci-w-ą-kamieniem
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Tłum: Mechanik do panik. -Tadeusz Fangrat
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Tępych głów Rządzi tłum. -SirNobody
tępych-głów-rządzi-tłum
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Kamieniem probierczym modlitwy jest wydanie swego życia - określone i szczere - tym, którzy nas potrzebują. -Carlo Maria Martini kard
kamieniem-probierczym-modlitwy-jest-wydanie-swego-życia-określone-i-szczere-tym-którzy-nas-potrzebują
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Rozgniewany tłum jest potworem o stu głowach. -Horacy
rozgniewany-tłum-jest-potworem-o-stu-głowach
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Próżne­mu łat­wiej wznieść się po­nad tłum. -Dominik Opolski
próżne­mu-łat­wiej-wznieść ę-po­nad-tłum
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Na szczęście ludzie to nie tyl­ko tłum, ale i jednostki. -Tadeusz Bereza
na szczęście-ludzie-to nie tyl­ko-tłum-ale-i jednostki
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Człowiek nie może tak rzucać kamieniem, żeby nie trafić w Boga. -Anna Kamieńska
człowiek-nie-może-tak-rzucać-kamieniem-żeby-nie-trafić-w-boga
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: To co przez tłum uz­na­ne za złe nie zaw­sze ta­kie jest. -Aleksandra_Czarna
to co przez-tłum-uz­na­ne-za złe-nie zaw­sze-­kie-jest
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Tłum ludzki zawsze kieruje się emocjami, nigdy rozsądkiem. -Wiliam Alger
tłum-ludzki-zawsze-kieruje-ę-emocjami-nigdy-rozsądkiem
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Zwieść cię może ciągnący uli­cami tłum, wódka w par­ku wy­pita al­bo zachód słońca. -Grzegorz Turnau
zwieść-ę-może-ągnący-uli­cami-tłum-wódka-w ­ku-wy­pita-al­bo-zachód-słońca
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Tłum jest głównym wrogiem artyzmu - i chwila, w której zapanuje demokracja, będzie wyrokiem śmierci dla twórców. -Zofia Nałkowska
tłum-jest-głównym-wrogiem-artyzmu-i-chwila-w-której-zapanuje-demokracja-będzie-wyrokiem-śmierci-dla-twórców
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce. Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje. -Jadzia_poem
nak­ra­pianych-myśli-tłum-w sen­sie-ideal­nych-w szklan­-tyl­ko-po­między-­mi-jes­teś-ty-a te­go-żad­na-z nich-nie wyleje
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Jeśli tyran powie, że trójkąt jest kołem, natychmiast zbierze się tłum dobrowolnych niewolników, którzy zażądają odpowiedniej zmiany w prawidłach geometrii. -Aleksander Świętochowski
jeśli-tyran-powie-że-trójkąt-jest-kołem-natychmiast-zbierze-ę-tłum-dobrowolnych-niewolników-którzy-zażądają-odpowiedniej-zmiany-w
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki
dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem. -tkaczu32
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Wszyscy bezorężni prorocy ponosili klęski, gdyż tłum łatwo daje sobie coś wmówić i przekonać się do jakiegoś przedsięwzięcia, lecz nie potrafi przy nim wytrwać. -Niccolo Machiavelli
wszyscy-bezoręż-prorocy-ponosili-klęski-gdyż-tłum-łatwo-daje-sobie-coś-wmówić-i-przekonać-ę-do-jakiegoś-przedsięwzięcia-lecz-nie-potrafi
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą. -Zbigniew Herbert
wiel­kie-naz­wiska-up­rawdo­podob­niają-naj­większe-idioty­zmy-gdyż-tłum- naiwną-pew­ność-że wiel­cy-ludzie-bredzić-nie mogą
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Zgaś mnie przywarciem niecier­pli­wością rąk i ust Połam kon­we­nan­se od­dycham szyb­ciej niż bi­je mi ser­ce Szum mi w głowie wichrem opa­dających włosów Pod­nieś mnie wolno z niestałości Rzuć mnie teraz wznieś z powrotem teraz upuść teraz Um­rzeć z lek­ka - błogostan. -PannaDygresja
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Mała pigułka. Stół ope­racyj­ny, a na nim ja. Wokół mnie tłum. Kroplówka ro­bi kap kap. Ten płyn wy­pełnia mo­je żyły. Czu­je co­raz mniej. Or­ga­nizm szaleje. Brak świadomości. Kom­plet­ny bezwład. Ur­wa­ny film. 08.10.2014r. -Freedom96
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Jest to oczywiście przeciwne prawu natury, jakkolwiek je określimy, aby dziecko rozkazywało starcowi, aby głupiec władał mędrcem i aby garść ludzi dusiła się w zbytkach, gdy tymczasem głodny tłum nie ma rzeczy najniezbędniejszych. -Jean Jacques Rousseau
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Ludzi wszędzie tłum świąteczne zamieszanie tyl­ko śniegu brak Wszys­tkim Cy­tato­wiczom życzę We­sołych, Spo­koj­nych, Rodzin­nych Świąt Bożego Na­rodze­nia, a w nad­chodzącym 2016 ro­ku Szczęścia, Po­gody ducha i Po­zytyw­ne­go myśle­nia :)   -Elizabetta
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Spi­jaj ze mnie krop­le rosy Wy­liż mo­je mok­re włosy Umyj mo­je słod­kie plecy Daj mi klap­sa bo śpią dzieci. Uwodż,cza­ruj i dogadzaj Nie przes­ta­waj i wygładzaj Rzuć na łoże białe czyste Kochaj ciało me ogniste. Lek­ko os­tro posuwiście Czad nor­malnie zajebiście Nie wy­rabiam wyposzczona Wreszcie czuję się spełniona… The­bes­tka­siaa 12.02.2016   -Thebestkasiaa
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: mroźno-szkliste oczy roz­grza­ne uczuciem przy mo­jej zmarzniętej twarzy zim­ne serca płonące nadzieją pod którą topnieją oszro­nione końcówki kaszta­nowych włosów odszedłeś szor­stkie dłonie przeszu­kują tłum aby napotkać Two­je najmilsze ramiona z ciepłej wełny plotę szal by za­nurzyć się by przetrwać  -dooorotis
Rzuć Kamieniem W Tłum Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero