Rzuć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Rzuć Cytaty: Rzuć szczęścia­rza do wo­dy, a wypłynie z rybą w zębach. -Julian Tuwim
rzuć-szczęścia­rza-do wo­dy-a wypłynie-z rybą-w zębach
Rzuć Cytaty: Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca. -Mark Twain
rzuć-kamieniem-w-tłum-a-zawsze-trafisz-w-głupca
Rzuć Cytaty: Rzuć ka­mień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy. -Maryla Wolska
rzuć-ka­mień-w kałużę-będziesz-miał-błoto-na twarzy
Rzuć Cytaty: Rzuć kamień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy. -Maryla Wolska
rzuć-kamień-w-kałużę-będziesz-miał-błoto-na-twarzy
Rzuć Cytaty: kiedy tonę tak we łzach rzuć okiem mos­ty dały mi popalić  -liliowięc
kiedy-ę-tak-we łzach-rzuć-okiem-mos­ty-dały-mi popalić 
Rzuć Cytaty: Wszys­tko cze­go się wstydzisz, wszys­tkie two­je sek­re­ty i to co chcesz w so­bie zmienić czy­ni Ciebie tym kim jes­teś. To two­ja siła. Od­rzuć ją a sta­niesz się ni­kim i nie będziesz człowiekiem. -tkaczu32
Rzuć Cytaty: Zgaś mnie przywarciem niecier­pli­wością rąk i ust Połam kon­we­nan­se od­dycham szyb­ciej niż bi­je mi ser­ce Szum mi w głowie wichrem opa­dających włosów Pod­nieś mnie wolno z niestałości Rzuć mnie teraz wznieś z powrotem teraz upuść teraz Um­rzeć z lek­ka - błogostan. -PannaDygresja
Rzuć Cytaty: Spi­jaj ze mnie krop­le rosy Wy­liż mo­je mok­re włosy Umyj mo­je słod­kie plecy Daj mi klap­sa bo śpią dzieci. Uwodż,cza­ruj i dogadzaj Nie przes­ta­waj i wygładzaj Rzuć na łoże białe czyste Kochaj ciało me ogniste. Lek­ko os­tro posuwiście Czad nor­malnie zajebiście Nie wy­rabiam wyposzczona Wreszcie czuję się spełniona… The­bes­tka­siaa 12.02.2016   -Thebestkasiaa
Rzuć Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero