Są Jak Okno I Drzwi Cytaty

Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro. -Christian Morgenstern


radość-i-uśmiech-są-jak-okno-i-drzwi-którymi-może-przedostać-ę-w-życie-człowieka-nieskończone-dobro
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno. -Jan Twardowski


kiedy-bóg-drzwi-zamyka-to-otwiera-okno
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Tylko zamknąwszy za sobą drzwi, można otworzyć okno w przyszłość. -Francoise Sagan


tylko-zamknąwszy-za-sobą-drzwi-można-otworzyć-okno-w-przyszłość
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Nie płacz w liście nie pisz że los ciebie kopnął nie ma sy­tuac­ji na ziemi bez wyjścia kiedy Bóg drzwi za­myka - to ot­wiera okno. -Jan Twardowski


nie-płacz-w liście-nie-pisz-że los-ciebie-kopnął-nie- sy­tuac­ji-na ziemi-bez-wyjścia-kiedy-bóg-drzwi-za­myka- to ot­wiera-okno
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Nie przychodźcie już do mnie więcej zbyt dob­rze zna­ne obrazy. Stoję w ja­kimś ob­cym oknie. Deszcz roz­my­wa krajobrazy. Bez kla­mek drzwi i to okno. Przeszłość głas­ka pazurami. Za szkłem lep­sze życia rosną. Kwitną pachnąc marzeniami... Bar­dzo bym chciała, tak bar­dzo mocno Od­wrócić się i sta­wić czoła Lub szkło stłuc i wyjść przez okno Lecz boję się że nie zdołam Trud­no iść, gdy lep­kie jej łapy pętają i no­gi i ręce. Gdy w żółto-bru­nat­nej mazi ut­knęło sa­mot­ne serce... -Alfa Centauri


Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości. -Laurence Sterne


Śmierć-otwiera-drzwi-sławy-i-zamyka-drzwi-zazdroś
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Kar­tka na drzwiach Proszę za­mykać drzwi. In­formac­ja dla tych, którzy nie wiedzą co to drzwi : - To sa­mo co sno­pek, tyl­ko ma klamkę. -onejka


kar­tka-na drzwiach-proszę-za­mykać-drzwi-in­formac­ja-dla-tych-którzy-nie wiedzą-co to drzwi-to ­mo-co sno­pek-tyl­ko- klamkę
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: na pro­gu nocy nasłuchu­je kroków nie za­mykam drzwi nie wychodzę stoję i czekam a ty wra­casz by odejść od­chodzisz by wrócić drzwi ob­ro­towe 24.05.2016 Malusia_035  -Malusia_035


na-pro­gu-nocy-nasłuchu­-kroków-nie-za­mykam-drzwi-nie-wychodzę-stoję-i czekam-a-ty-wra­casz-by odejść-od­chodzisz-by wróć-drzwi
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Okno na świat można zasłonić gazetą. -Stanisław Jerzy Lec


Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Jak długo trwa minuta, zależy od tego po której stronie drzwi toalety się znajdujesz. -Balanie


jak-długo-trwa-minuta-zależy-od-tego-po-której-stronie-drzwi-toalety-ę-znajdujesz
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Petersburg - to okno, przez które Rosja patrzy na Europę. -Francesco Algarotti


petersburg-to-okno-przez-które-rosja-patrzy-na-europę
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Każdy z nas jest odkrywcą. Jak można żyć, patrząc na zamknięte drzwi i nie próbować ich otworzyć?. -Robert D. Ballard


każdy-z-nas-jest-odkrywcą-jak-można-żyć-patrząc-na-zamknięte-drzwi-i-nie-próbować-ich-otworzyć
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Miłość jest jak klucz, który ot­wiera te drzwi w naszej duszy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. -Gold Fishy


miłość-jest jak klucz-który-ot­wiera-te drzwi-w naszej-duszy-o których-wcześniej-nie mieliśmy-pojęcia
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Sumienie to okno dla naszej duszy, zło jest jego zasłoną. -Doug Horton


sumienie-to-okno-dla-naszej-duszy-zło-jest-jego-zasłoną
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Gdy bieda staje przed drzwiami, miłość wyskakuje przez okno. -Marcus Clarke


gdy-bieda-staje-przed-drzwiami-miłość-wyskakuje-przez-okno
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Gdy bieda sta­je przed drzwiami, miłość wys­ka­kuje przez okno. -Marcus Clarke


gdy-bieda-sta­-przed-drzwiami-miłość-wys­ka­kuje-przez-okno
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając. -Merytoryczna


chmu­ry-wlatują-przez-ot­warte-okno-do-mo­jego-po­koju-i-stają-głowę-moją-zasłaniając
Są Jak Okno I Drzwi Cytaty: Dla ludzi mam ot­warte drzwi Niewiele zab­rać można mi. Ale jak ktoś mi da po pysku, od­dam z na­wiązką, Ja nie Chrystus. -Jacek Kaczmarski


dla-ludzi-mam-ot­warte-drzwi-niewiele-zab­rać-można-mi-ale-jak ktoś-mi da po pysku-od­dam-z na­wiązką-ja nie chrystus