Są One Trucizną Cytaty

Są One Trucizną Cytaty: Wszystko jest trucizną, decyduje tylko dawka. -Paracelsus


wszystko-jest-trucizną-decyduje-tylko-dawka
Są One Trucizną Cytaty: Sil­na trucizna Za­razem cu­dow­ny lek Zwie się miłością  -Taiyono Kudarashi


sil­na-trucizna-za­razem-cu­dow­ny-lek-zwie ę-miłośą 
Są One Trucizną Cytaty: Teologia powoduje w religii mniej więcej to samo, co trucizna w środkach spożywczych. -Napoleon Bonaparte


teologia-powoduje-w-religii-mniej-więcej-to-samo-co-trucizna-w-środkach-spożywczych
Są One Trucizną Cytaty: Przede wszystkim powinniście wystrzegać się podejrzeń, ponieważ są one trucizną zabijającą przyjaźń. -Augustyn Św


przede-wszystkim-powinniście-wystrzegać-ę-podejrzeń-ponieważ-są-one-trucizną-zabijającą-przyjaźń
Są One Trucizną Cytaty: Świadomość [śmierci] to trucizna, to środek toksyczny dla osobnika, który stosuje go na samym sobie. Świadomość to światło, bijące na zewnątrz, świadomość oświetla nam drogę, abyśmy się nie potknęli. Świadomość to płonące reflektory pędzącego parowozu. Jeśli spróbujemy zwrócić je światłem do wnętrza, nastąpi katastrofa. -Borys Pasternak