Są Szlachetne Cytaty

Są Szlachetne Cytaty: Tylko szlachetne czyny są trwałe. -Sofokles


tylko-szlachetne-czyny-są-trwałe
Są Szlachetne Cytaty: Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi. -Hipokrates


szlachetne-cechy-istnieją-naprawdę-u-szlachetnych-ludzi
Są Szlachetne Cytaty: Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra. -Baruch Spinoza


szlachetne-dusze-nie-smucą-ę-z-uczynionego-dobra
Są Szlachetne Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Są Szlachetne Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Są Szlachetne Cytaty: Tylko wzorowanie się na wielkich i kryształowo czystych charakterach rodzi piękne idee i szlachetne czyny. -Albert Einstein


tylko-wzorowanie-ę-na-wielkich-i-kryształowo-czystych-charakterach-rodzi-piękne-idee-i-szlachetne-czyny
Są Szlachetne Cytaty: Prawdziwa kobieta? posiada ona szczególny dar budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne. -Lew Tołstoj


prawdziwa-kobieta-posiada-ona-szczególny-dar-budzenia-i-rozwijania-w-mężczyźnie-wszystkiego-co-dobre-i-szlachetne
Są Szlachetne Cytaty: Cóż dziwnego, że Bóg twardo doświadcza szlachetne dusze? Miękkość nie jest nigdy sprawdzianem cnoty. -Seneka


cóż-dziwnego-że-bóg-twardo-doświadcza-szlachetne-dusze-miękkość-nie-jest-nigdy-sprawdzianem-cnoty
Są Szlachetne Cytaty: Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwina Meysenburg


jest-to-prawdziwym-dobrodziejstwem-losu-nie-być-otoczonym-rzeczami-banalnymi-a-mieć-tylko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne-i-szlachetne
Są Szlachetne Cytaty: Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia, więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych. -Anatol France


najmniejsza-książeczka-nasuwająca-piękne-myśli-i-szlachetne-uczucia-więcej-jest-warta-od-wszystkich-zakurzonych-ksiąg-mądroś-i-traktatów
Są Szlachetne Cytaty: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. -Jan Kochanowski


szlachetne-zdrowie-nikt-ę-nie-dowie-jako-smakujesz-aż-ę-zepsujesz
Są Szlachetne Cytaty: Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne. -Anonim


dobro-to-tylko-to-co-szlachetne-zło-to-tylko-to-co-haniebne
Są Szlachetne Cytaty: Jest to praw­dzi­wym dob­rodziej­stwem lo­su, nie być otoczo­nym rzecza­mi ba­nal­ny­mi, a mieć tyl­ko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwida von Meysenbug


jest-to praw­dzi­wym-dob­rodziej­stwem-lo­su-nie być-otoczo­nym-rzecza­mi-ba­nal­ny­mi-a mieć-tyl­ko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne
Są Szlachetne Cytaty: Jeśli jesteś próżny, twoje czyny to potwierdzą, niezależnie od tego, jak szlachetne pozory by przybrały; jeśli próżny nie jesteś, twoja pozorna próżność pozostanie skromnością. -John Ashbery


jeśli-jesteś-próżny-twoje-czyny-to-potwierdzą-niezależnie-od-tego-jak-szlachetne-pozory-by-przybrały-śli-próżny-nie-jesteś-twoja-pozorna
Są Szlachetne Cytaty: Nihil bonum nisi quod honestum, nihil malum nisi quod turpe - dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne. -Anonim


nihil-bonum-nisi-quod-honestum-nihil-malum-nisi-quod-turpe-dobro-to-tylko-to-co-szlachetne-zło-to-tylko-to-co-haniebne
Są Szlachetne Cytaty: Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą. -Arystoteles


Są Szlachetne Cytaty: Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga. -Thomas Merton


Są Szlachetne Cytaty: Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem